pwd la gi

Pwd ghi chép tắt kể từ Print Working Directory

Trong hệ điều hành và quản lý tựa Unix và một trong những hiệu điều hành và quản lý không giống, mệnh lệnh pwd (viết tắt kể từ print working directory) được dùng làm in đi ra đàng kéo đến folder thao tác làm việc thời điểm hiện tại.

Lệnh này là mệnh lệnh nội trú trong những Unix shell như sh và bash. Nó rất có thể thực tế dễ dàng và đơn giản vì như thế ngôn từ C dùng hàm của POSIX như getcwd() hoặc/và getwd().

Bạn đang xem: pwd la gi

Xem thêm: high school diploma la gi

Lệnh tương tự bên trên DOS (COMMAND.COM) và Microsoft Windows (cmd.exe) là mệnh lệnh cd không tồn tại thông số. Windows PowerShell hỗ trợ mệnh lệnh tương tự là "Get-Location" với alias "gl" và "pwd". Lệnh tương tự của OpenVMS là "show default".

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

$ pwd
/home/foobar

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  • pwd: trả về folder thực hiện việc – Commands & Utilities Reference, The Single UNIX® Specification, Issue 6 from The Open Group

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Bài ghi chép này vẫn còn đấy nguyên sơ. Quý Khách rất có thể hùn Wikipedia không ngừng mở rộng nội dung nhằm bài bác được hoàn hảo rộng lớn.