qua khu cua hold

Học kể từ vựng giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất

Bạn đang xem: qua khu cua hold

Nghĩa:

cầm, nắm

Dạng động từ:

Present simple: hold /həʊld/

Xem thêm: sacombank chi nhánh trung tâm

Quá khứ đơn: held /held/

Quá khứ phân từ: held /held/

Hiểu rõ rệt rộng lớn về động kể từ bất quy tắc

Để làm rõ về động kể từ bất quy tắc nhập giờ đồng hồ Anh, tìm hiểu thêm bài:
Tất cả Động Từ Bất Quy Tắc Tiếng Anh (Và những cảnh báo bạn phải biết)

Quay quay trở lại trang Bảng động kể từ bất quy tắc