Quá khứ của swim

abide (rượu cồn tự bất quy tắc)abuy (cồn từ bỏ bất quy tắc)ache / ake (cồn tự bất quy tắc)acknow (động tự bất quy tắc)adraw (đụng từ bất quy tắc)alight (đụng trường đoản cú bất quy tắc)arise (đụng tự bất quy tắc)awake (động trường đoản cú bất quy tắc)babysit (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)backlight (cồn từ bất quy tắc)backslide (động từ bỏ bất quy tắc)bake (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)be / am / is / are (đụng trường đoản cú bất quy tắc)bear (hễ từ bất quy tắc)beat (cồn trường đoản cú bất quy tắc)become (động trường đoản cú bất quy tắc)bevị / bedoes (đụng từ bất quy tắc)bedraw (cồn tự bất quy tắc)bedream (đụng trường đoản cú bất quy tắc)bedrive sầu (cồn tự bất quy tắc)bedwell (đụng từ bất quy tắc)befall (cồn từ bỏ bất quy tắc)befight (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)beget (động từ bỏ bất quy tắc)begin (động từ bất quy tắc)bego (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)behear (hễ trường đoản cú bất quy tắc)behold (rượu cồn tự bất quy tắc)beken (hễ từ bất quy tắc)beknit (hễ tự bất quy tắc)belay (đụng từ bỏ bất quy tắc)belead (cồn trường đoản cú bất quy tắc)beleap (hễ từ bỏ bất quy tắc)beleave sầu (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)bkết thúc (đụng từ bỏ bất quy tắc)bequeath (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)bereave (cồn từ bỏ bất quy tắc)besee (đụng từ bất quy tắc)beseech (cồn từ bỏ bất quy tắc)beseek (hễ trường đoản cú bất quy tắc)bemix (cồn tự bất quy tắc)beshine (đụng từ bỏ bất quy tắc)bespeak (đụng trường đoản cú bất quy tắc)bespread (động từ bất quy tắc)bestrew (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)bestride (động tự bất quy tắc)bet (rượu cồn tự bất quy tắc)betake (cồn từ bất quy tắc)betee (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)betide (đụng từ bất quy tắc)beware (rượu cồn tự bất quy tắc)beweep (cồn tự bất quy tắc)bid (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)bind (đụng tự bất quy tắc)bite (rượu cồn từ bất quy tắc)bleed (động trường đoản cú bất quy tắc)blend (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)bless (đụng trường đoản cú bất quy tắc)blow (hễ trường đoản cú bất quy tắc)bottle-feed (rượu cồn tự bất quy tắc)break (đụng tự bất quy tắc)breastfeed (hễ trường đoản cú bất quy tắc)breed (cồn từ bỏ bất quy tắc)bring (hễ trường đoản cú bất quy tắc)broadcast (đụng trường đoản cú bất quy tắc)browbeat (đụng từ bỏ bất quy tắc)build (rượu cồn tự bất quy tắc)burn (hễ trường đoản cú bất quy tắc)burst (cồn tự bất quy tắc)bust (cồn từ bất quy tắc)buy (rượu cồn từ bất quy tắc)can (động trường đoản cú bất quy tắc)cast (cồn từ bất quy tắc)catch (hễ trường đoản cú bất quy tắc)chide (cồn trường đoản cú bất quy tắc)choose (hễ từ bất quy tắc)clap (hễ từ bỏ bất quy tắc)clearcut (rượu cồn tự bất quy tắc)cleave sầu (cồn từ bất quy tắc)climb (rượu cồn từ bất quy tắc)cling (cồn từ bỏ bất quy tắc)clothe (hễ từ bỏ bất quy tắc)comb (hễ tự bất quy tắc)come (rượu cồn tự bất quy tắc)cost (động trường đoản cú bất quy tắc)cowrite (đụng từ bất quy tắc)creep (cồn tự bất quy tắc)crosscut (động trường đoản cú bất quy tắc)crow (đụng từ bất quy tắc)cut (đụng từ bỏ bất quy tắc)dare (đụng từ bất quy tắc)giảm giá (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)dig (đụng từ bất quy tắc)ding (động tự bất quy tắc)dive (cồn từ bất quy tắc)vị / does (cồn từ bỏ bất quy tắc)dow (đụng tự bất quy tắc)downcast (đụng từ bỏ bất quy tắc)downdraw (động từ bỏ bất quy tắc)drag (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)draw (cồn tự bất quy tắc)dream (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)dress (hễ từ bỏ bất quy tắc)drink (hễ từ bất quy tắc)drive sầu (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)dwell (đụng từ bỏ bất quy tắc)earn (cồn từ bỏ bất quy tắc)eat (đụng từ bất quy tắc)fall (hễ từ bỏ bất quy tắc)feed (cồn trường đoản cú bất quy tắc)feel (hễ từ bỏ bất quy tắc)fight (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)find (hễ từ bất quy tắc)fit (hễ trường đoản cú bất quy tắc)flee (cồn trường đoản cú bất quy tắc)fling (hễ tự bất quy tắc)fly (cồn từ bất quy tắc)forbear (cồn trường đoản cú bất quy tắc)forbid (động tự bất quy tắc)force-feed (cồn từ bất quy tắc)forcut (cồn tự bất quy tắc)forbởi / fordoes (rượu cồn từ bất quy tắc)forecast (cồn từ bất quy tắc)forefeel (rượu cồn tự bất quy tắc)forego (đụng từ bất quy tắc)forehear (động từ bỏ bất quy tắc)foreken (đụng trường đoản cú bất quy tắc)foreknow (động từ bất quy tắc)forelay (hễ từ bất quy tắc)forelie (động từ bỏ bất quy tắc)foreread (đụng tự bất quy tắc)forerun (cồn từ bất quy tắc)foresee (hễ trường đoản cú bất quy tắc)foreshow (cồn tự bất quy tắc)forespeak (cồn từ bỏ bất quy tắc)foretell (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)forfret (đụng từ bỏ bất quy tắc)forget (đụng từ bỏ bất quy tắc)forgive sầu (hễ trường đoản cú bất quy tắc)forgo (hễ trường đoản cú bất quy tắc)forlay (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)forleave sầu (hễ tự bất quy tắc)forlend (hễ từ bất quy tắc)forlese (đụng tự bất quy tắc)forlet (hễ tự bất quy tắc)forlie (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)forsake (cồn tự bất quy tắc)forsay (đụng từ bất quy tắc)forshape (cồn trường đoản cú bất quy tắc)forspeak (rượu cồn từ bất quy tắc)forspend (động từ bất quy tắc)forspread (đụng từ bỏ bất quy tắc)forst& (đụng trường đoản cú bất quy tắc)forswear (cồn tự bất quy tắc)forswink (cồn từ bỏ bất quy tắc)fortee (cồn từ bỏ bất quy tắc)forthcome (cồn trường đoản cú bất quy tắc)forthlead (đụng trường đoản cú bất quy tắc)forthleap (hễ từ bỏ bất quy tắc)forthtell (động tự bất quy tắc)forwear (cồn từ bất quy tắc)freeze (động trường đoản cú bất quy tắc)fret (rượu cồn tự bất quy tắc)frostbite (động từ bỏ bất quy tắc)gainsay (hễ trường đoản cú bất quy tắc)get (hễ từ bất quy tắc)ghostwrite (động từ bất quy tắc)gird (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)give sầu (động trường đoản cú bất quy tắc)glide (động từ bỏ bất quy tắc)go (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)grave (động trường đoản cú bất quy tắc)green-light (cồn từ bất quy tắc)grind (đụng từ bỏ bất quy tắc)grow (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)hamstring (cồn từ bất quy tắc)hand-feed (đụng tự bất quy tắc)hand-knit (hễ từ bất quy tắc)handmix (cồn từ bỏ bất quy tắc)handsew (hễ trường đoản cú bất quy tắc)handspring (hễ trường đoản cú bất quy tắc)handwrite (động tự bất quy tắc)hang (hễ từ bất quy tắc)have sầu / has (đụng từ bỏ bất quy tắc)hear (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)heave (đụng từ bất quy tắc)help (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)hew (động tự bất quy tắc)hide (động từ bỏ bất quy tắc)hit (đụng trường đoản cú bất quy tắc)hoist (hễ từ bất quy tắc)hold (đụng trường đoản cú bất quy tắc)housesit (động từ bất quy tắc)hurt (cồn tự bất quy tắc)inbreed (động trường đoản cú bất quy tắc)inhold (rượu cồn tự bất quy tắc)inlay (động tự bất quy tắc)inlead (rượu cồn từ bất quy tắc)input đầu vào (rượu cồn từ bất quy tắc)inphối (động từ bất quy tắc)intake (đụng trường đoản cú bất quy tắc)interbreed (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)intercut (động từ bỏ bất quy tắc)interlay (động tự bất quy tắc)interweave (hễ trường đoản cú bất quy tắc)keep (động tự bất quy tắc)ken (đụng từ bỏ bất quy tắc)kneel (hễ từ bỏ bất quy tắc)knit (hễ từ bỏ bất quy tắc)know (hễ từ bất quy tắc)lade (cồn tự bất quy tắc)laugh (hễ trường đoản cú bất quy tắc)lay (động từ bỏ bất quy tắc)lead (đụng từ bất quy tắc)lean (rượu cồn tự bất quy tắc)leap (đụng tự bất quy tắc)learn (đụng tự bất quy tắc)leave (cồn từ bỏ bất quy tắc)lend (đụng từ bỏ bất quy tắc)let (đụng tự bất quy tắc)lie (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)light (hễ từ bỏ bất quy tắc)lipread (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)thua thảm (hễ từ bất quy tắc)make (đụng trường đoản cú bất quy tắc)may (động tự bất quy tắc)mean (hễ từ bỏ bất quy tắc)meet (cồn từ bất quy tắc)melt (đụng từ bất quy tắc)misbear (rượu cồn tự bất quy tắc)misbecome (rượu cồn từ bất quy tắc)misbefall (động trường đoản cú bất quy tắc)misbeget (động trường đoản cú bất quy tắc)miscast (đụng tự bất quy tắc)mischoose (hễ trường đoản cú bất quy tắc)misgiảm giá khuyến mãi (đụng trường đoản cú bất quy tắc)misvì chưng / misdoes (hễ từ bất quy tắc)misfall (hễ tự bất quy tắc)misfeed (đụng trường đoản cú bất quy tắc)misfit (đụng tự bất quy tắc)misget (cồn trường đoản cú bất quy tắc)misgive (hễ tự bất quy tắc)mishear (động tự bất quy tắc)mishit (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)mishold (rượu cồn từ bất quy tắc)miskeep (rượu cồn từ bất quy tắc)misken (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)misknow (rượu cồn từ bất quy tắc)mislay (đụng từ bỏ bất quy tắc)mislead (hễ từ bỏ bất quy tắc)mislearn (hễ trường đoản cú bất quy tắc)misread (đụng từ bỏ bất quy tắc)missay (cồn trường đoản cú bất quy tắc)missee (cồn trường đoản cú bất quy tắc)missend (cồn tự bất quy tắc)mismix (hễ từ bất quy tắc)misshape (động từ bất quy tắc)misshoot (hễ từ bỏ bất quy tắc)misspeak (cồn từ bỏ bất quy tắc)misspell (cồn trường đoản cú bất quy tắc)misspover (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)mistake (rượu cồn tự bất quy tắc)mistell (động tự bất quy tắc)misthrow (đụng tự bất quy tắc)misunderst& (đụng từ bỏ bất quy tắc)miswed (động trường đoản cú bất quy tắc)miswrite (cồn trường đoản cú bất quy tắc)phối (động tự bất quy tắc)mow (động từ bỏ bất quy tắc)must (động tự bất quy tắc)naysay (đụng trường đoản cú bất quy tắc)offlead (hễ từ bỏ bất quy tắc)offmix (động từ bỏ bất quy tắc)onlay (hễ trường đoản cú bất quy tắc)onlead (hễ từ bỏ bất quy tắc)ought (đụng từ bất quy tắc)outbid (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)outbreak (rượu cồn tự bất quy tắc)outvì chưng / outdoes (cồn từ bất quy tắc)outdraw (hễ từ bỏ bất quy tắc)outdrink (cồn tự bất quy tắc)outdwell (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)outeat (hễ từ bỏ bất quy tắc)outfall (đụng trường đoản cú bất quy tắc)outfight (rượu cồn tự bất quy tắc)outfly (hễ từ bất quy tắc)outgrow (hễ tự bất quy tắc)outhear (hễ trường đoản cú bất quy tắc)outken (cồn từ bất quy tắc)outlay (rượu cồn tự bất quy tắc)outlead (hễ từ bất quy tắc)outleap (đụng từ bỏ bất quy tắc)output (động trường đoản cú bất quy tắc)outride (động trường đoản cú bất quy tắc)outrun (rượu cồn tự bất quy tắc)outsell (đụng từ bỏ bất quy tắc)outshine (động trường đoản cú bất quy tắc)outspend (cồn từ bất quy tắc)outspin (hễ trường đoản cú bất quy tắc)outspread (động từ bất quy tắc)outstride (cồn trường đoản cú bất quy tắc)outstrive sầu (động từ bất quy tắc)outswear (đụng từ bất quy tắc)outswlặng (cồn từ bỏ bất quy tắc)outtell (hễ từ bất quy tắc)outthink (hễ tự bất quy tắc)outthrow (động từ bất quy tắc)outthrust (đụng tự bất quy tắc)outwear (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)overbear (cồn trường đoản cú bất quy tắc)overbeat (hễ từ bỏ bất quy tắc)overbover (hễ trường đoản cú bất quy tắc)overbid (cồn tự bất quy tắc)overblow (đụng trường đoản cú bất quy tắc)overbreed (động từ bất quy tắc)overbuild (cồn từ bất quy tắc)overbuy (động trường đoản cú bất quy tắc)overcast (động trường đoản cú bất quy tắc)overclothe (cồn trường đoản cú bất quy tắc)overcome (hễ tự bất quy tắc)overvì / overdoes (rượu cồn từ bất quy tắc)overdraw (động trường đoản cú bất quy tắc)overdrink (cồn từ bỏ bất quy tắc)overdrive sầu (đụng từ bỏ bất quy tắc)overeat (hễ tự bất quy tắc)overfeed (đụng từ bỏ bất quy tắc)overfly (đụng từ bất quy tắc)overget (cồn từ bỏ bất quy tắc)overgive (động từ bất quy tắc)overgo (cồn tự bất quy tắc)overgrow (hễ từ bất quy tắc)overhang (đụng trường đoản cú bất quy tắc)overhear (động từ bất quy tắc)overhit (cồn từ bất quy tắc)overkeep (cồn từ bất quy tắc)overlade (cồn tự bất quy tắc)overlay (hễ từ bất quy tắc)overlead (động từ bỏ bất quy tắc)overleap (hễ từ bỏ bất quy tắc)overlearn (đụng tự bất quy tắc)overleave sầu (hễ tự bất quy tắc)overlie (động trường đoản cú bất quy tắc)overpay (hễ tự bất quy tắc)override (cồn từ bỏ bất quy tắc)overrun (đụng trường đoản cú bất quy tắc)oversee (động trường đoản cú bất quy tắc)oversell (cồn từ bất quy tắc)overmix (động tự bất quy tắc)oversew (hễ từ bất quy tắc)overshake (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)overshine (cồn từ bỏ bất quy tắc)overshoot (cồn từ bỏ bất quy tắc)overshrink (hễ trường đoản cú bất quy tắc)oversleep (hễ từ bỏ bất quy tắc)overslide (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)overslip (động tự bất quy tắc)overspkết thúc (cồn trường đoản cú bất quy tắc)overspill (đụng trường đoản cú bất quy tắc)overspread (đụng tự bất quy tắc)overstand (cồn từ bất quy tắc)overstrew (động tự bất quy tắc)overstride (đụng từ bỏ bất quy tắc)overstrike (cồn từ bất quy tắc)overstring (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)overstrive (cồn tự bất quy tắc)overswing (động trường đoản cú bất quy tắc)overtake (rượu cồn tự bất quy tắc)overthrow (đụng từ bỏ bất quy tắc)overwear (đụng tự bất quy tắc)overwet (hễ từ bất quy tắc)overwork (rượu cồn từ bất quy tắc)overwrite (đụng từ bất quy tắc)partake (động từ bất quy tắc)pay (hễ tự bất quy tắc)pen (cồn từ bất quy tắc)plead (hễ tự bất quy tắc)podcast (cồn trường đoản cú bất quy tắc)precast (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)prepay (hễ trường đoản cú bất quy tắc)premix (cồn tự bất quy tắc)proofread (rượu cồn tự bất quy tắc)prove (động từ bất quy tắc)put (động từ bất quy tắc)queath / quethe (đụng trường đoản cú bất quy tắc)quick-freeze (đụng từ bất quy tắc)quit (hễ từ bỏ bất quy tắc)re-lay (hễ tự bất quy tắc)reach (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)read (đụng trường đoản cú bất quy tắc)reave (cồn tự bất quy tắc)rebid (động từ bất quy tắc)rebreak (hễ từ bất quy tắc)rebuild (động trường đoản cú bất quy tắc)recast (động tự bất quy tắc)recut (cồn tự bất quy tắc)regiảm giá (động trường đoản cú bất quy tắc)revị / redoes (hễ tự bất quy tắc)redraw (động tự bất quy tắc)refind (rượu cồn từ bất quy tắc)refreeze (hễ từ bỏ bất quy tắc)regrow (rượu cồn tự bất quy tắc)rehear (động trường đoản cú bất quy tắc)relearn (động từ bỏ bất quy tắc)relight (động từ bỏ bất quy tắc)remake (động từ bất quy tắc)rkết thúc (đụng từ bất quy tắc)repay (động từ bất quy tắc)reprove sầu (hễ tự bất quy tắc)reread (hễ từ bất quy tắc)rerun (hễ từ bỏ bất quy tắc)resell (động tự bất quy tắc)resover (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)remix (hễ tự bất quy tắc)reshoe (đụng tự bất quy tắc)reshoot (cồn từ bất quy tắc)reshow (rượu cồn từ bất quy tắc)reshut (động từ bỏ bất quy tắc)resing (đụng từ bỏ bất quy tắc)resit (cồn tự bất quy tắc)retake (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)retell (động từ bỏ bất quy tắc)rethink (đụng trường đoản cú bất quy tắc)retread (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)rewed (hễ trường đoản cú bất quy tắc)rewind (hễ trường đoản cú bất quy tắc)rewrite (rượu cồn từ bất quy tắc)rid (đụng tự bất quy tắc)ride (hễ tự bất quy tắc)ring (rượu cồn từ bất quy tắc)rise (rượu cồn tự bất quy tắc)rive sầu (hễ tự bất quy tắc)run (cồn tự bất quy tắc)saw (rượu cồn tự bất quy tắc)say (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)see (cồn tự bất quy tắc)seek (đụng từ bỏ bất quy tắc)seethe (hễ từ bất quy tắc)self-feed (động từ bỏ bất quy tắc)sell (cồn từ bỏ bất quy tắc)sover (hễ từ bỏ bất quy tắc)mix (động từ bỏ bất quy tắc)sew (hễ trường đoản cú bất quy tắc)shake (cồn từ bỏ bất quy tắc)shall (đụng từ bất quy tắc)shape (đụng từ bất quy tắc)shave (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)shear (hễ từ bất quy tắc)shed (cồn từ bỏ bất quy tắc)shine (cồn trường đoản cú bất quy tắc)shit (đụng trường đoản cú bất quy tắc)shite (động từ bất quy tắc)shoe (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)shoot (động tự bất quy tắc)show (đụng trường đoản cú bất quy tắc)shred (đụng từ bất quy tắc)shrink (rượu cồn tự bất quy tắc)shrive sầu (cồn tự bất quy tắc)shut (cồn từ bất quy tắc)sight-read (hễ trường đoản cú bất quy tắc)sightsee (rượu cồn tự bất quy tắc)simulcast (động trường đoản cú bất quy tắc)sing (cồn trường đoản cú bất quy tắc)sink (rượu cồn từ bất quy tắc)sit (cồn trường đoản cú bất quy tắc)slay (cồn từ bỏ bất quy tắc)sleep (rượu cồn tự bất quy tắc)slide (cồn tự bất quy tắc)sling (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)sliên kết (cồn từ bất quy tắc)slip (đụng từ bất quy tắc)slit (cồn từ bất quy tắc)smell (cồn tự bất quy tắc)smite (hễ từ bất quy tắc)sneak (đụng từ bỏ bất quy tắc)soothsay (cồn từ bất quy tắc)sow (cồn từ bỏ bất quy tắc)speak (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)tốc độ (cồn tự bất quy tắc)spell (cồn trường đoản cú bất quy tắc)spkết thúc (đụng tự bất quy tắc)spill (đụng từ bất quy tắc)spin (hễ từ bất quy tắc)spit (rượu cồn từ bất quy tắc)split (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)spoil (cồn tự bất quy tắc)spoon-feed (rượu cồn từ bất quy tắc)spread (rượu cồn từ bất quy tắc)spring (động trường đoản cú bất quy tắc)stand (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)starve sầu (động tự bất quy tắc)stave sầu (cồn trường đoản cú bất quy tắc)stay (động từ bất quy tắc)steal (cồn trường đoản cú bất quy tắc)stiông xã (hễ tự bất quy tắc)sting (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)stink (cồn từ bỏ bất quy tắc)stretch (đụng từ bất quy tắc)strew (hễ tự bất quy tắc)stride (rượu cồn từ bất quy tắc)strike (đụng từ bất quy tắc)string (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)strip (hễ tự bất quy tắc)strive (rượu cồn từ bất quy tắc)sublet (rượu cồn tự bất quy tắc)sunburn (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)swear (cồn từ bất quy tắc)sweat (đụng từ bỏ bất quy tắc)sweep (cồn tự bất quy tắc)swell (hễ từ bất quy tắc)swelt (cồn từ bỏ bất quy tắc)swlặng (động từ bỏ bất quy tắc)swing (đụng từ bất quy tắc)swink (đụng từ bất quy tắc)take (cồn từ bỏ bất quy tắc)teach (đụng từ bỏ bất quy tắc)tear (hễ trường đoản cú bất quy tắc)tee (động trường đoản cú bất quy tắc)telecast (hễ từ bỏ bất quy tắc)tell (rượu cồn tự bất quy tắc)test-drive (rượu cồn tự bất quy tắc)test-fly (động từ bỏ bất quy tắc)think (động từ bỏ bất quy tắc)thrive sầu (động tự bất quy tắc)throw (hễ từ bất quy tắc)thrust (đụng trường đoản cú bất quy tắc)toswink (đụng từ bỏ bất quy tắc)tread (động tự bất quy tắc)typecast (hễ từ bất quy tắc)umbedraw (rượu cồn tự bất quy tắc)unbover (cồn tự bất quy tắc)unbind (đụng từ bất quy tắc)unclothe (cồn trường đoản cú bất quy tắc)underbear (cồn từ bỏ bất quy tắc)underbet (hễ từ bất quy tắc)underbid (động từ bỏ bất quy tắc)underbind (động trường đoản cú bất quy tắc)underbuild (động tự bất quy tắc)underbuy (cồn từ bỏ bất quy tắc)undercast (động từ bất quy tắc)underclothe (hễ tự bất quy tắc)undercut (hễ trường đoản cú bất quy tắc)underbởi / underdoes (cồn từ bất quy tắc)underdraw (đụng trường đoản cú bất quy tắc)undereat (hễ từ bỏ bất quy tắc)underfeed (cồn từ bất quy tắc)underget (cồn từ bất quy tắc)undergird (hễ trường đoản cú bất quy tắc)undergo (hễ từ bỏ bất quy tắc)undergrow (cồn từ bỏ bất quy tắc)underhang (cồn tự bất quy tắc)underhew (động trường đoản cú bất quy tắc)underhit (cồn tự bất quy tắc)underkeep (đụng trường đoản cú bất quy tắc)underlay (động tự bất quy tắc)underlead (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)underlet (cồn tự bất quy tắc)underlie (đụng tự bất quy tắc)underpay (đụng từ bất quy tắc)underput (rượu cồn tự bất quy tắc)underrun (rượu cồn từ bất quy tắc)undersee (đụng từ bỏ bất quy tắc)undersell (hễ trường đoản cú bất quy tắc)undershoot (hễ từ bất quy tắc)undersleep (động tự bất quy tắc)underspread (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)understvà (rượu cồn tự bất quy tắc)undertake (hễ tự bất quy tắc)underthrow (cồn từ bất quy tắc)underwrite (rượu cồn tự bất quy tắc)unbởi vì / undoes (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)unfreeze (cồn tự bất quy tắc)unhear (hễ tự bất quy tắc)unlay (cồn tự bất quy tắc)unlearn (cồn tự bất quy tắc)unmake (động từ bỏ bất quy tắc)unweave (rượu cồn tự bất quy tắc)unwind (rượu cồn từ bất quy tắc)upcast (rượu cồn từ bất quy tắc)updraw (hễ từ bỏ bất quy tắc)upgrow (hễ từ bất quy tắc)uphang (đụng từ bất quy tắc)upheave sầu (động tự bất quy tắc)uphold (cồn trường đoản cú bất quy tắc)uplay (hễ trường đoản cú bất quy tắc)uplead (động trường đoản cú bất quy tắc)uprise (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)upsell (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)upmix (động tự bất quy tắc)upstand (hễ trường đoản cú bất quy tắc)upsweep (động tự bất quy tắc)upswell (đụng tự bất quy tắc)uptake (đụng tự bất quy tắc)uptear (đụng tự bất quy tắc)upthrow (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)vex (động trường đoản cú bất quy tắc)wake (hễ từ bỏ bất quy tắc)wax (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)waylay (động từ bất quy tắc)wear (động trường đoản cú bất quy tắc)weave (rượu cồn từ bỏ bất quy tắc)webcast (hễ trường đoản cú bất quy tắc)wed (hễ trường đoản cú bất quy tắc)weep (cồn tự bất quy tắc)wend (cồn từ bất quy tắc)wet (cồn trường đoản cú bất quy tắc)will (hễ trường đoản cú bất quy tắc)win (động từ bỏ bất quy tắc)wind (rượu cồn từ bất quy tắc)withdraw (động tự bất quy tắc)withgo (rượu cồn trường đoản cú bất quy tắc)withhold (động trường đoản cú bất quy tắc)withsay (rượu cồn tự bất quy tắc)withmix (động tự bất quy tắc)withsit (cồn trường đoản cú bất quy tắc)withstvà (cồn tự bất quy tắc)withtake (cồn từ bất quy tắc)work (động từ bất quy tắc)worth (cồn tự bất quy tắc)wreak (hễ từ bỏ bất quy tắc)wring (hễ từ bỏ bất quy tắc)write (cồn tự bất quy tắc)writhe (động tự bất quy tắc)accept (Động từ thường xuyên xuyên)add (Động từ bỏ thường xuyên)admire (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)admit (Động tự thường xuyên xuyên)advise (Động tự hay xuyên)afford (Động từ bỏ hay xuyên)agree (Động từ hay xuyên)allow (Động tự thường xuyên)amuse (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)analyze (Động từ bỏ thường xuyên)announce (Động từ thường xuyên xuyên)annoy (Động tự thường xuyên)answer (Động từ thường xuyên xuyên)appear (Động từ bỏ hay xuyên)applaud (Động từ thường xuyên)appreciate (Động từ bỏ thường xuyên)approve (Động tự thường xuyên)argue (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)arrange (Động từ bỏ hay xuyên)arrest (Động từ thường xuyên)arrive (Động từ thường xuyên)ask (Động tự thường xuyên xuyên)attach (Động từ thường xuyên)attaông chồng (Động trường đoản cú thường xuyên)attempt (Động trường đoản cú hay xuyên)attover (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)attract (Động từ bỏ thường xuyên)avoid (Động tự thường xuyên)baông chồng (Động trường đoản cú hay xuyên)balance (Động trường đoản cú hay xuyên)ban (Động từ bỏ hay xuyên)bang (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)bare (Động tự thường xuyên)bat (Động tự hay xuyên)battle (Động từ bỏ thường xuyên)beam (Động từ thường xuyên)beg (Động từ thường xuyên)behave (Động trường đoản cú hay xuyên)belong (Động từ bỏ hay xuyên)bleach (Động từ thường xuyên)blind (Động từ thường xuyên)blink (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)blot (Động từ hay xuyên)blush (Động trường đoản cú thường xuyên)boast (Động tự thường xuyên xuyên)boil (Động tự thường xuyên xuyên)bolt (Động trường đoản cú thường xuyên)bomb (Động trường đoản cú thường xuyên)book (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)bore (Động từ hay xuyên)borrow (Động tự hay xuyên)bounce (Động từ hay xuyên)bow (Động từ thường xuyên)box (Động từ hay xuyên)branch (Động tự hay xuyên)bruise (Động tự hay xuyên)brush (Động tự thường xuyên)bubble (Động từ bỏ thường xuyên)bump (Động từ hay xuyên)bury (Động từ hay xuyên)buzz (Động tự hay xuyên)calculate (Động tự thường xuyên)Call (Động trường đoản cú thường xuyên)camp (Động từ bỏ thường xuyên)care (Động từ thường xuyên xuyên)carry (Động từ bỏ hay xuyên)carve (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)cause (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)challenge (Động từ bỏ thường xuyên)change (Động tự hay xuyên)charge (Động tự thường xuyên)chase (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)cheat (Động tự thường xuyên xuyên)check (Động tự thường xuyên)cheer (Động từ bỏ hay xuyên)chew (Động tự hay xuyên)choke (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)chop (Động từ hay xuyên)claim (Động từ thường xuyên xuyên)clean (Động từ thường xuyên xuyên)clear (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)clip (Động trường đoản cú thường xuyên)cthua kém (Động tự thường xuyên)coach (Động trường đoản cú hay xuyên)coil (Động từ hay xuyên)collect (Động trường đoản cú hay xuyên)command (Động từ bỏ thường xuyên)communicate (Động từ hay xuyên)compare (Động từ thường xuyên xuyên)compete (Động từ bỏ thường xuyên)complain (Động trường đoản cú hay xuyên)complete (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)concentrate (Động từ thường xuyên)concern (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)confess (Động từ thường xuyên xuyên)connect (Động từ bỏ hay xuyên)consider (Động từ thường xuyên)consist (Động từ thường xuyên xuyên)contain (Động từ bỏ thường xuyên)continue (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)copy (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)correct (Động từ thường xuyên)cough (Động từ thường xuyên xuyên)count (Động tự thường xuyên xuyên)cover (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)craông xã (Động từ thường xuyên xuyên)crash (Động từ hay xuyên)crawl (Động từ bỏ hay xuyên)cross (Động tự thường xuyên)crush (Động từ thường xuyên)cry (Động từ hay xuyên)cure (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)curl (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)curve sầu (Động từ thường xuyên)cycle (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)damage (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)dance (Động từ thường xuyên)decay (Động từ thường xuyên xuyên)deceive sầu (Động từ thường xuyên)decide (Động từ hay xuyên)decorate (Động tự thường xuyên xuyên)delay (Động từ thường xuyên xuyên)delight (Động tự thường xuyên)deliver (Động từ thường xuyên xuyên)depkết thúc (Động từ bỏ hay xuyên)describe (Động từ hay xuyên)desert (Động từ hay xuyên)deserve sầu (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)destroy (Động từ bỏ hay xuyên)detect (Động từ bỏ hay xuyên)develop (Động từ thường xuyên xuyên)disagree (Động từ hay xuyên)disappear (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)disapprove (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)disarm (Động từ thường xuyên xuyên)discover (Động tự hay xuyên)dislượt thích (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)divide (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)double (Động trường đoản cú thường xuyên)doubt (Động từ bỏ thường xuyên)drain (Động tự thường xuyên)drip (Động trường đoản cú hay xuyên)drop (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)drown (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)drum (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)dry (Động trường đoản cú thường xuyên)dust (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)educate (Động từ bỏ thường xuyên)embarrass (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)employ (Động trường đoản cú thường xuyên)empty (Động tự thường xuyên xuyên)encourage (Động từ thường xuyên)kết thúc (Động tự thường xuyên xuyên)enjoy (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)enter (Động từ bỏ hay xuyên)entertain (Động từ hay xuyên)escape (Động trường đoản cú thường xuyên)examine (Động tự thường xuyên)excite (Động từ hay xuyên)excuse (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)exercise (Động từ thường xuyên)exist (Động tự thường xuyên)expand (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)expect (Động trường đoản cú hay xuyên)explain (Động từ hay xuyên)explode (Động tự thường xuyên xuyên)extover (Động trường đoản cú hay xuyên)face (Động từ hay xuyên)fade (Động trường đoản cú thường xuyên)fail (Động từ thường xuyên)fancy (Động từ thường xuyên)fasten (Động tự thường xuyên)fear (Động trường đoản cú thường xuyên)fence (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)fetch (Động từ hay xuyên)file (Động từ hay xuyên)fill (Động từ thường xuyên)film (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)fire (Động tự hay xuyên)fix (Động từ thường xuyên)flap (Động từ hay xuyên)flash (Động từ hay xuyên)float (Động từ thường xuyên)flood (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)flow (Động tự thường xuyên)flower (Động từ bỏ hay xuyên)fold (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)follow (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)fool (Động trường đoản cú thường xuyên)force (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)khung (Động tự hay xuyên)found (Động tự thường xuyên)frame (Động tự hay xuyên)frighten (Động từ thường xuyên)fry (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)gather (Động tự hay xuyên)gaze (Động tự thường xuyên)glow (Động từ bỏ hay xuyên)glue (Động tự thường xuyên)grab (Động từ bỏ thường xuyên)grate (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)grease (Động tự thường xuyên)greet (Động trường đoản cú hay xuyên)grin (Động trường đoản cú hay xuyên)grip (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)groan (Động từ bỏ thường xuyên)guarantee (Động tự thường xuyên)guard (Động từ bỏ hay xuyên)guess (Động từ bỏ thường xuyên)guide (Động từ bỏ thường xuyên)hammer (Động từ thường xuyên)hvà (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)handle (Động từ bỏ hay xuyên)happen (Động từ thường xuyên xuyên)harass (Động từ thường xuyên xuyên)harm (Động từ hay xuyên)hate (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)haunt (Động từ hay xuyên)head (Động từ thường xuyên xuyên)heal (Động từ thường xuyên xuyên)heap (Động trường đoản cú hay xuyên)heat (Động từ thường xuyên xuyên)hook (Động từ hay xuyên)hop (Động tự thường xuyên)hope (Động từ thường xuyên xuyên)hover (Động từ bỏ hay xuyên)hug (Động từ thường xuyên)hum (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)hunt (Động tự thường xuyên xuyên)hurry (Động tự hay xuyên)identify (Động tự hay xuyên)ignore (Động tự hay xuyên)imagine (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)impress (Động tự hay xuyên)improve sầu (Động từ thường xuyên)include (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)increase (Động tự thường xuyên)influence (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)inform (Động tự thường xuyên xuyên)inject (Động từ bỏ hay xuyên)injure (Động từ bỏ thường xuyên)instruct (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)intover (Động tự thường xuyên)interest (Động từ thường xuyên xuyên)interfere (Động tự thường xuyên)interrupt (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)introduce (Động tự thường xuyên)invent (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)invite (Động tự hay xuyên)irritate (Động từ hay xuyên)itch (Động tự thường xuyên)jail (Động từ thường xuyên)jam (Động từ thường xuyên xuyên)jog (Động từ thường xuyên xuyên)join (Động tự hay xuyên)joke (Động từ bỏ thường xuyên)judge (Động tự hay xuyên)juggle (Động tự thường xuyên)jump (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)kiông xã (Động tự hay xuyên)kill (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)kiss (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)knoông xã (Động tự thường xuyên xuyên)knot (Động tự hay xuyên)label (Động từ thường xuyên)lvà (Động tự thường xuyên xuyên)last (Động trường đoản cú thường xuyên)launch (Động tự hay xuyên)màn chơi (Động trường đoản cú thường xuyên)license (Động tự hay xuyên)liông chồng (Động từ bỏ thường xuyên)lighten (Động từ thường xuyên)like (Động từ thường xuyên xuyên)danh mục (Động từ bỏ hay xuyên)listen (Động trường đoản cú thường xuyên)live (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)load (Động trường đoản cú hay xuyên)lock (Động từ thường xuyên)long (Động từ thường xuyên xuyên)look (Động tự thường xuyên xuyên)love (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)man (Động trường đoản cú thường xuyên)manage (Động từ thường xuyên xuyên)march (Động tự thường xuyên)mark (Động từ bỏ hay xuyên)marry (Động tự hay xuyên)match (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)matter (Động trường đoản cú thường xuyên)measure (Động trường đoản cú thường xuyên)meddle (Động trường đoản cú thường xuyên)mkết thúc (Động từ bỏ hay xuyên)milk (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)mine (Động trường đoản cú thường xuyên)miss (Động trường đoản cú hay xuyên)moan (Động từ bỏ hay xuyên)moor (Động từ hay xuyên)mourn (Động từ hay xuyên)move sầu (Động tự thường xuyên xuyên)muddle (Động từ hay xuyên)multiply (Động trường đoản cú hay xuyên)murder (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)nail (Động từ bỏ thường xuyên)name (Động trường đoản cú hay xuyên)need (Động trường đoản cú thường xuyên)nest (Động từ bỏ hay xuyên)nod (Động trường đoản cú hay xuyên)note (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)notice (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)number (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)obey (Động từ bỏ hay xuyên)object (Động trường đoản cú hay xuyên)observe (Động tự hay xuyên)obtain (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)occur (Động tự thường xuyên)offover (Động tự hay xuyên)offer (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)open (Động tự hay xuyên)order (Động từ thường xuyên xuyên)overflow (Động từ thường xuyên xuyên)owe (Động trường đoản cú thường xuyên)own (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)pachồng (Động từ bỏ hay xuyên)paddle (Động từ thường xuyên)paint (Động tự hay xuyên)park (Động từ bỏ thường xuyên)part (Động từ hay xuyên)pass (Động từ thường xuyên)paste (Động tự thường xuyên)pat (Động tự thường xuyên)pause (Động tự thường xuyên xuyên)pechồng (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)pedal (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)peel (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)peep (Động trường đoản cú thường xuyên)perkhung (Động tự hay xuyên)permit (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)phone (Động từ thường xuyên xuyên)pick (Động trường đoản cú thường xuyên)pinch (Động từ bỏ hay xuyên)pine (Động từ hay xuyên)place (Động trường đoản cú hay xuyên)plan (Động trường đoản cú thường xuyên)plant (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)play (Động trường đoản cú hay xuyên)please (Động từ bỏ thường xuyên)plug (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)point (Động trường đoản cú hay xuyên)poke (Động tự thường xuyên xuyên)polish (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)pop (Động từ bỏ hay xuyên)possess (Động tự thường xuyên xuyên)post (Động từ bỏ hay xuyên)pour (Động từ bỏ hay xuyên)practice (Động từ bỏ thường xuyên)pray (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)preach (Động trường đoản cú thường xuyên)precede (Động tự thường xuyên xuyên)prefer (Động trường đoản cú hay xuyên)prepare (Động từ bỏ hay xuyên)present (Động tự hay xuyên)preserve sầu (Động từ bỏ thường xuyên)press (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)pretkết thúc (Động tự thường xuyên xuyên)prsự kiện (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)priông chồng (Động tự hay xuyên)print (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)produce (Động từ thường xuyên)program (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)promise (Động từ bỏ hay xuyên)protect (Động tự thường xuyên xuyên)provide (Động tự hay xuyên)pull (Động từ bỏ hay xuyên)pump (Động tự thường xuyên xuyên)punch (Động tự thường xuyên xuyên)puncture (Động từ thường xuyên)punish (Động tự thường xuyên xuyên)push (Động trường đoản cú hay xuyên)question (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)queue (Động tự thường xuyên)race (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)radiate (Động trường đoản cú hay xuyên)rain (Động từ hay xuyên)raise (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)receive sầu (Động từ thường xuyên xuyên)record (Động từ thường xuyên xuyên)reduce (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)reflect (Động từ thường xuyên)refuse (Động từ hay xuyên)regret (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)reign (Động trường đoản cú thường xuyên)reject (Động tự hay xuyên)rejoice (Động từ hay xuyên)relax (Động từ thường xuyên xuyên)release (Động trường đoản cú thường xuyên)rely (Động tự thường xuyên xuyên)remain (Động từ hay xuyên)rethành viên (Động từ hay xuyên)remind (Động từ thường xuyên xuyên)remove sầu (Động từ thường xuyên xuyên)repair (Động tự hay xuyên)repeat (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)replace (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)reply (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)report (Động từ thường xuyên)reproduce (Động tự thường xuyên)request (Động từ hay xuyên)rescue (Động tự hay xuyên)retire (Động trường đoản cú hay xuyên)return (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)rhyme (Động tự thường xuyên xuyên)rinse (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)risk (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)rob (Động từ bỏ thường xuyên)rochồng (Động trường đoản cú hay xuyên)roll (Động tự thường xuyên)rot (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)rub (Động từ thường xuyên)ruin (Động tự thường xuyên xuyên)rule (Động trường đoản cú thường xuyên)rush (Động tự thường xuyên xuyên)satisfy (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)save (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)scrub (Động tự thường xuyên)search (Động tự thường xuyên xuyên)serve (Động tự thường xuyên xuyên)settle (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)nói qua (Động từ bỏ thường xuyên)siêu thị (Động tự thường xuyên xuyên)shrug (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)sign (Động tự thường xuyên xuyên)signal (Động từ bỏ thường xuyên)slow (Động từ bỏ hay xuyên)smile (Động trường đoản cú hay xuyên)smoke (Động tự thường xuyên xuyên)sneeze (Động từ thường xuyên xuyên)snow (Động tự hay xuyên)sound (Động tự thường xuyên xuyên)spark (Động tự thường xuyên xuyên)squash (Động từ thường xuyên xuyên)squeeze (Động từ hay xuyên)start (Động từ bỏ thường xuyên)step (Động tự thường xuyên)stop (Động tự hay xuyên)store (Động từ thường xuyên)strap (Động tự thường xuyên)strengthen (Động tự thường xuyên)succeed (Động tự thường xuyên xuyên)suffer (Động từ hay xuyên)suggest (Động từ hay xuyên)suit (Động tự thường xuyên)supply (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)tư vấn (Động từ thường xuyên xuyên)suppose (Động trường đoản cú hay xuyên)surprise (Động từ bỏ thường xuyên)surround (Động từ hay xuyên)suspect (Động tự hay xuyên)suspkết thúc (Động từ bỏ hay xuyên)switch (Động từ thường xuyên xuyên)talk (Động từ bỏ hay xuyên)tame (Động từ bỏ hay xuyên)tap (Động từ bỏ thường xuyên)taste (Động từ thường xuyên xuyên)tease (Động từ hay xuyên)telephone (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)tempt (Động từ bỏ hay xuyên)terrify (Động từ bỏ hay xuyên)chạy thử (Động tự hay xuyên)thank (Động tự hay xuyên)thaw (Động tự hay xuyên)tichồng (Động từ bỏ thường xuyên)tickle (Động tự thường xuyên)tie (Động tự thường xuyên xuyên)time (Động từ hay xuyên)tip (Động từ bỏ hay xuyên)tire (Động từ thường xuyên)touch (Động từ thường xuyên)tour (Động từ hay xuyên)tow (Động từ hay xuyên)trace (Động từ thường xuyên xuyên)trade (Động tự thường xuyên)train (Động tự thường xuyên xuyên)transport (Động từ hay xuyên)trap (Động trường đoản cú hay xuyên)travel (Động trường đoản cú thường xuyên)treat (Động trường đoản cú thường xuyên xuyên)tremble (Động từ thường xuyên)triông xã (Động từ bỏ thường xuyên)trip (Động từ hay xuyên)trot (Động từ hay xuyên)trouble (Động từ bỏ hay xuyên)trust (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)try (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)tug (Động trường đoản cú hay xuyên)tumble (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)turn (Động trường đoản cú hay xuyên)twist (Động tự hay xuyên)type (Động từ bỏ hay xuyên)undress (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)unfasten (Động từ bỏ thường xuyên)unite (Động từ thường xuyên)unloông chồng (Động từ thường xuyên)unpachồng (Động từ bỏ thường xuyên)use (Động trường đoản cú hay xuyên)visit (Động trường đoản cú thường xuyên)wail (Động từ bỏ hay xuyên)wait (Động trường đoản cú hay xuyên)walk (Động trường đoản cú thường xuyên)wander (Động trường đoản cú thường xuyên)want (Động từ thường xuyên)warm (Động từ thường xuyên xuyên)warn (Động tự thường xuyên)wash (Động từ bỏ hay xuyên)waste (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)watch (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)water (Động trường đoản cú hay xuyên)wave sầu (Động trường đoản cú thường xuyên)weigh (Động tự hay xuyên)welcome (Động trường đoản cú hay xuyên)whine (Động từ bỏ thường xuyên)whip (Động từ hay xuyên)whirl (Động từ thường xuyên xuyên)whisper (Động từ bỏ hay xuyên)whistle (Động tự hay xuyên)wink (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)wipe (Động từ thường xuyên)wish (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)wobble (Động từ thường xuyên)wonder (Động trường đoản cú thường xuyên)worry (Động từ hay xuyên)wrap (Động từ thường xuyên xuyên)wrechồng (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)wrestle (Động từ bỏ thường xuyên xuyên)wriggle (Động trường đoản cú thường xuyên)yawn (Động từ thường xuyên xuyên)yell (Động từ thường xuyên)zip (Động tự thường xuyên xuyên)
Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88 | xo so ket qua
W88
| SUNCITYVN | jun88