Quá Khứ Của Từ Swim

Cách phân tách cồn trường đoản cú swim rất đơn giản, Quý Khách đề xuất ghi nhớ 3 dạng sinh hoạt bảng thứ nhất để có thể phân tách đụng từ bỏ kia ngơi nghỉ bất kỳ thời như thế nào.Giờ chúng ta coi giải pháp phân chia cụ thể của hễ từ swim sinh sống bảng thứ hai cụ thể rộng về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: SWIM

Ngulặng thể Động danh từ Phân tự II
lớn swim swimming swum
Bảng chia cồn từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn swim swim swims swim swim swim
Hiện tại tiếp diễn am swimming are swimming is swimming are swimming are swimming are swimming
Quá khứ đọng đơn swam swam swam swam swam swam
Quá khđọng tiếp diễn was swimming were swimming was swimming were swimming were swimming were swimming
Bây Giờ hoàn thành have swum have sầu swum has swum have swum have swum have sầu swum
Hiện tại chấm dứt tiếp diễn have been swimming have sầu been swimming has been swimming have been swimming have sầu been swimming have sầu been swimming
Quá khứ đọng trả thành had swum had swum had swum had swum had swum had swum
QK xong xuôi Tiếp diễn had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming had been swimming
Tương Lai will swim will swim will swim will swim will swim will swim
TL Tiếp Diễn will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming will be swimming
Tương Lai hoàn thành will have swum will have swum will have sầu swum will have swum will have swum will have sầu swum
TL HT Tiếp Diễn will have been swimming will have sầu been swimming will have been swimming will have sầu been swimming will have been swimming will have sầu been swimming
Điều Kiện Cách Hiện Tại would swim would swim would swim would swim would swim would swim
Conditional Perfect would have swum would have sầu swum would have swum would have swum would have sầu swum would have sầu swum
Conditional Present Progressive would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming would be swimming
Conditional Perfect Progressive would have sầu been swimming would have sầu been swimming would have sầu been swimming would have sầu been swimming would have been swimming would have sầu been swimming
Present Subjunctive swim swim swim swim swim swim
Past Subjunctive swam swam swam swam swam swam
Past Perfect Subjunctive had swum had swum had swum had swum had swum had swum
Imperative swim Let′s swim swim

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN
pagead2.googlesyndication.com