revelation la gi

/,revi'leiʃn/

Thông dụng

Danh từ

Sự trừng trị hiện nay, sự nhà lao phá; sự bật mí, sự nhằm lộ (vật bị lấp liếm, điều kín đáo...)
Sự phát hiện (nhất là khiến cho ngạc nhiên)
(tôn giáo) sự soi rạng, thiên khải
(Book of Revelation) (tôn giáo) Sách Khải Huyền (cuốn sau cuối vô cỗ Kinh Tân Ước)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
adumbration , announcement , apocalypse , betrayal , blow by blow , break , broadcasting , clue , communication , cue , discovery , display , divination , divulgement , earful , exhibition , expose , exposition , exposure , eye-opener , flash , foreshadowing , inspiration , leak , lightning bolt , manifestation , news , oracle , proclamation , prophecy , publication , scoop * , showing , sign , the latest , tip , uncovering , unearthing , unveiling , vision , disclosure , expos