sau had better la gi

Cấu trúc had better về cơ bạn dạng tiếp tục tương tự động như should tuy nhiên sở hữu một ít khác lạ về cường độ chân thành và ý nghĩa. Should đơn giản đem tức thị “nên” trong những lúc cấu hình had better hoàn toàn có thể đem những sắc thái khuyên nhủ hoặc răn đe.

1. Cấu trúc had better, chân thành và ý nghĩa như vậy nào?

Cùng phân tích 2 kể từ của cấu hình này nhằm hiểu hơn

Bạn đang xem: sau had better la gi

- Had là vượt lên trước khứ của Have, tức thị “có, chiếm hữu,...”

- Better là dạng đối chiếu rộng lớn của good, tức thị “tốt rộng lớn, nâng cấp hơn”

Khi 2 kể từ này cấu trở thành cấu hình had better, nó đem tức thị “nên, chất lượng hơn vậy thì,...”. Had better sở hữu cách sử dụng tương tự động tựa như những động kể từ khuyết thiếu: can, could, may, might và đặc trưng tương tự với should.

Lưu ý: had vô cấu hình này sẽ không hề ý nghĩa tương quan cho tới vượt lên trước khứ. Cấu trúc had better đem nghĩa hướng đến thời điểm hiện tại và sau này. Để khuyên nhủ ai cơ về 1 yếu tố vô vượt lên trước khứ, các bạn nên sử dụng cấu hình should have + P2.

Cấu trúc had better được sử dụng khi bạn thích chú ý một ai hoặc thông tin với chúng ta là chất lượng rộng lớn nên làm những gì cơ. Had better sử dụng đặc trưng trong những câu tiếp xúc với mục tiêu khuyên nhủ răn, chú ý hoặc nhấn mạnh vấn đề sự cấp cho thiết của hành vi.

Ví dụ:

 1. We'd better leave now or we'll miss the last bus trang chủ. (Chúng tao nên chuồn ngay lập tức còn nếu không tiếp tục trễ chuyến xe buýt ở đầu cuối nhằm về ngôi nhà.)

→ Trong câu này, cấu hình had better đem chân thành và ý nghĩa nhấn mạnh vấn đề tính cấp cho thiết của hành vi.

 1. You'd better not fail that driving test again. (Tốt nhất các bạn chớ nhằm trượt bài bác ganh đua tài xế nữa.)

→ Trong câu này, cấu hình had better đem nghĩa chú ý, răn đe ai cơ tránh việc làm những gì.

 1. You'd better go vĩ đại the doctor and see about your symptoms. (Bạn nên cho tới bắt gặp bác bỏ sĩ và đánh giá những triệu hội chứng của tôi.)

→ Trong câu này, cấu hình had better đem nghĩa khuyên nhủ ai cơ nên làm những gì.


null

Xem thêm: 

=> CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

2. Cách sử dụng cấu hình had better.

2.1. Cấu trúc had better ở thể xác minh.

 • S + had better + V

Như tiếp tục nhắc phía trên thì had better được sử dụng ở thì thời điểm hiện tại và sau này. Đưa rời khỏi 1 điều khuyên nhủ hoặc răn đe cho tới 1 đối tượng người dùng rõ ràng. Cấu trúc had better hoàn toàn có thể được ghi chép tắt hoặc rằng tắt là ‘d better.

Lưu ý:

- Tất cả những ngôi nhà ngữ đều chuồn với had better thắt chặt và cố định, ko phân chia số không nhiều số nhiều và không trở nên tác động vày lốt thời hạn - thì vô câu.

- Theo sau had better luôn luôn là động kể từ ở dạng vẹn toàn thể.

Ví dụ:

- Looks lượt thích it’s going vĩ đại rain very soon. We had better/We’d better go inside now.

(Có vẻ như trời chuẩn bị mưa rồi. Chúng tao nên chuồn vô phía bên trong ngay lập tức thôi.)

- Oh my god it’s midnight already, Cinderella you’d better leave! (Ôi trời tiếp tục cho tới nửa tối rồi, Cinderella nên tách chuồn ngay!)


null

2.2. Cấu trúc had better ở thể phủ toan.

 • S had better + not + V 

Tương tự động tựa như những động kể từ khuyết thiếu hụt should, can, may,... các bạn thêm thắt not vô ngay lập tức sau had better sẽ tạo 1 câu phủ toan. Lưu ý không hoàn toàn có thể ghi chép tắt của cấu hình had better là hadn’t better.

Ví dụ:

- Oh you’d better not tell mom about your exams or she’ll make you study hard. (Ôi chớ kể mang đến u nghe là cậu chuẩn bị sở hữu bài bác đánh giá, còn nếu không thì u tiếp tục bắt các bạn nên học tập vất vả đấy.)

- It’s rude, you'd better not say that again. (Như vậy là bất lịch thiệp, các bạn tránh việc rằng thế nữa.)

2.3. Cấu trúc had better ở thể nghi ngờ vấn.

 • Had (not) S better V?

Để tạo nên thắc mắc với cấu hình had better, bạn phải hòn đảo had lên đầu câu. Theo sau better vẫn là 1 trong động kể từ vẹn toàn thể.

Ví dụ:

- Had you better submit the application today? (Bạn nên nộp đơn ứng tuyển chọn vào trong ngày ngày hôm nay nên không?)

- Hadn’t we better let the children stay trang chủ alone by themself? (Chúng tao tránh việc nhằm lũ con trẻ trong nhà 1 mình nên không?)

null

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

=> 5 PHÚT HỌC HẾT CÁCH DÙNG CẤU TRÚC WOULD LIKE TRONG TIẾNG ANH

3. Bài tập dượt về cấu hình had better.

Bài 1: Chọn đáp án trúng nhằm hoàn thiện những câu sau.

1. You ______ not be late again or you’ll be fired from your job.

Xem thêm: samsung s6s gia bao nhieu

A. should

B. had better

C. should have

2. You ______ try vĩ đại start waking up earlier.

A. should have

B. had better

C. should

3. Why are you this late?! You ___ arrived 1 hour sooner.

A. should

B. should have

C. had better

4. Jamie is late again, he ___ got here 15 mins ago.

A. should have

B. should

C. had better

5. The movie’s going vĩ đại start in no time, we _____ leave soon or we’ll miss the opening.

A. should

B. had better

C. should have

6. Dad said he'd punish you if he caught you sneaking out again at night. Trust bu you ___ not vì thế that again.

A. had better

B. should

C. should have

Bài tập dượt 2. Điền vô khu vực rỗng had better hoặc had not better.

 1. I don’t really have much time now, I’m afraid. You ________ discuss these problems with Jamie or someone else. 
 1. You ________ say such terrible words vĩ đại your friends and family just because you’re mad.
 1. You _______ give up eating canned food. They are not healthy at all.
 1. If you want vĩ đại lose some weight, you ________ eat between meals.
 1. You ________ brush your teeth thoroughly at least twice a day everyday.

Đáp án

Bài tập dượt 1:

1 - A

2 - B

3 - B

4 - A

5 - B

6 - A

Bài tập dượt 2:

1 - had better

2 - had better not

3 - had better

Xem thêm: gb to mb

4 - had better not

5 - had better

Vừa rồi tất cả chúng ta tiếp tục cùng với nhau ôn tập dượt và thực hành thực tế cấu hình had better. Hy vọng những các bạn sẽ dùng thạo cấu hình này vô sau này. Chúc chúng ta học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao rộng lớn thường ngày nằm trong Langmaster nhé!