sau tieu bao boi dang yeu tong tai tham roi

Người ko bao ăn kẹo sẽ không còn thèm kẹo, một khi đang được ăn tiếp tục lưu giữ mãi luôn nhớ.

Tư Hải Minh mới nhất một vừa hai phải tận hưởng qua chuyện ngọt nhạt, thực sự đang được trong khúc bị nghiện thì người đang được cơ hội ngàn cây số…

Bạn đang xem: sau tieu bao boi dang yeu tong tai tham roi

Lúc Đế Anh Thy tự động tỉnh lại đang được chuẩn bị 10 giờ sáng sủa. Tối qua chuyện cô đã đi được ngủ sớm vậy nhưng mà sáng sủa ni còn thức dậy trễ như thế, rất có thể thấy khung người cô rất cần được nghỉ dưỡng cho tới cỡ này, tuy vậy và đã được nghỉ dưỡng một ngày dài trong ngày hôm qua tuy nhiên thể lực hết sạch ko thể bình phục trọn vẹn được!

Bây giờ Đế Anh Thì vẫn còn đó cảm nhận thấy thân thuộc thể cứng đờ, bụng khá đói vẫn ham muốn ở tăng một lúc. Vừa nhắm đôi mắt lại thì nghe thấy giờ cửa ngõ chống banh rời khỏi.

Đế Anh Thy trở lại nom thì thấy là anh nhì cô.

Advertisement

“Ngủ sở hữu ngon không?” Đế Hạo Thiên phát biểu.

Đế Hạo Thiên ko gõ cửa ngõ cũng chính vì sở hữu gõ cũng không có tác dụng, thời điểm ngày hôm nay anh tao đang được cho tới bao nhiêu phen tuy nhiên thấy Đế Anh Thy đều đang được ngủ vô cùng sâu sắc, nên cũng ko nỡ gọi cô dậy.

Mà từng phen bắt gặp vậy Đế Hạo Thiên đều vô nằm trong tức giận dỗi, gọi điện thoại cảm ứng thông minh mắng Tư Hải Minh một trận!

Advertisement

Tư Hải Minh vô cùng thức thời, từ trên đầu cho tới cuối đều ko cãi lại, còn nếu không Đế Hạo Thiên sẽ không còn đơn giản buông tha bổng mang đến anh như thế đâu!

Dám chạm nhập em gái yêu thương quý của chúng ta sẽ có được sản phẩm gì? Coi chúng ta bị tiêu diệt rồi à?

“Ngủ ngon ạ” Đế Anh Thy ngồi dậy.

“Ở căn nhà ngủ tự do thoải mái rộng lớn trúng không?” Đế Hạo Thiên ngồi xuống mép chóng, massas bẫy vai mang đến Đế Anh Thy.

Đế Anh Thy tương tự con cái mèo nhỏ híp đôi mắt trải nghiệm, vô cùng ham muốn phát biểu là ko không giống nhau bao nhiêu, cũng chính vì ở thủ đô đều được thức ăn cực tốt.

Nhưng chắc hẳn rằng anh nhì sẽ không còn ham muốn nghe những câu nói. vô tư như thế đâu.

“Vâng, ở trong nhà vẫn chất lượng tốt hơn”

“Lần sau chớ ở thủ đô lâu vậy nữa, gầy đét không còn rồi” Đế Hạo Thiên nhéo nhéo bẫy vai cô, “Không còn từng nào thịt hết”

Đế Anh Thy phát biểu rạm, anh sở hữu phát biểu vượt lên trước ko đấy? Nhưng nhưng mà ở nhập đôi mắt anh trai cho dù cô sở hữu bự thì vẫn chính là gầy đét thôi.

Xem thêm: bo bo là gì

Người hầu phái đẹp đem thực phẩm lên tới mức, Đế Anh Thy nói: “Em cút rửa ráy trước” Lúc tiếp cận chống lau chùi và vệ sinh thì cô xoay đầu lại hỏi: “Anh cả sở hữu ở trong nhà ko ạ?”

“Không sở hữu.”

Lúc Đế Anh Thy đang được rửa ráy thì Đế Hạo Thiên nhờ vào cửa ngõ nom ô: “Có chuyện ham muốn phát biểu với anh cả?”

eyJpdiI6InlEUEZUWmhEK0hjblwvQVNLTU9xNG5RPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlBpczcyZ2lnQXhsUVcxMnhhZW5kQWRzS0FLdDRHelZybHVVZnhycW5Bc0JrZVl1UmM3Rk51RitrZHNBQ0p0dWIiLCJtYWMiOiIyMDkxMmQ0MGFlZWEzMTczZWUxMmYxZTdhNmNlYjkxYzQyNDA3MDEwNmEzOTUyM2RlZTQzYTc4NTQwNDU2YjdiIn0=

eyJpdiI6IkUyWTRoUUZOQmppZEdHZ0QrWFFqYlE9PSIsInZhbHVlIjoiWEU5bnFkVmVwdktnXC9lOXFkS2pEdlYxUTZtWUdSaWdkUlpOOXF0aUw1cXZSN1BPbDVRXC9EcnBxVVhKblBXeUpXUmRFMTJGcDB3REdITWg0T09pMytVTWYxUnl5M09ScmpvSjk3ZmxhNW4xNkFxeVo1Z09DcjRKWEwyZXErNXV0UmZJQ1NOY0ZkZ1N2UVJkVXBRWlptQXIwNldRUFpEYnY4eHc5RTNiS3UrQ3FwV0dQeTZENXB2KzZ6VnZGNThmV2tIVXRHTlc0UStrcVZyTGFBNDBieVdtT1dvK0NUYXY3N3BpUWdKVFpQQllUMXA0cis5bnlJc21OXC91eWhRR2k5ZnErN2VOdHZsR3ZKcitWSk1VNEphTFl0SVI2dXdqZmZCaFZWam1JaU9sODRHUEl0dXdYTkgyS0N1d1ZRNWh2S2lnODV1VGtMT0g2M2Y0QjkxWWhpWUxsK3lxKzNScER6cVpSc1VlXC9BRFc4YUZnZzFvN0Z3dE1SSGZnSnpzeURWOSIsIm1hYyI6ImU2NGQ1MjJlODEzNGM0ODM0MGM1MGVkMDAzNDdjNjhhYmExOGY0MmYxNzM3MmM5Y2M2OGE3ZjVmYTllMmFhNjMifQ==

eyJpdiI6IkNXblF2RG5sTGEwUm1ZZElEc0x0V2c9PSIsInZhbHVlIjoiMitBOTJ2WVFjckNoRUNXR1BsODRuUlwvdGFIeTM3XC91bWgrUXRrYlpQZDJcL1wvSXk4dWNlcUsraDc1OW95RkZqbUwiLCJtYWMiOiI1MDQ1ZDAxYzhhYjkxZTY4YjY4YWVkZDZjZmU2MjgzYWQyYmQwZjAwOWJlNTg2ZmEwYzY3NzBjYTU0ZjRiOTljIn0=

eyJpdiI6ImlFUDNlSlkzVnBWU3JOWGNCc3lGV2c9PSIsInZhbHVlIjoidmJDOFdETk82SXZMRWtvRnVFWloyMURyK0VSMmZYMkFvVXdjTXVPeHFRNGVIYXdIZElaRlJHcWUxUmZXblhMSTQ0VWgyTDlrcklPcWd4YzBrQWhiMnhpN0YwU0pSSUFpUjUyS3F4YTZFWEk5WDNIdzVoY2RCMk16R0hEa1p3SUI5cXBvSmd6QzlZZzRDQWNRazZ2MEh3PT0iLCJtYWMiOiI5ZTU0NjljOGQ1NjU1ZjAyMzg1YjY0YjZkN2NjMjc3NDlmYjM2ZDRjNjkzZWI1YTA2ZmZiNjFmZGRiM2YxODQzIn0=

eyJpdiI6ImhzWTVucnRwTmN4ZE9MNFlVWFVPRXc9PSIsInZhbHVlIjoiZFh5NjJ5a0ZOUVhNWXRlZE5CVnhWU1FoV3p2emlLVjBTeEVqTFVHQzF5eE5xOFZWQ3l4SXU1QXVhTnUyVVJBZiIsIm1hYyI6IjExNjNmMGM4M2M4ZjA2ZGU1MDZmZDU2YzAxZDIzZmM0MWFmOTA3M2I2ZDZiMmRhMGUyODNmODkwYTEwMGNmNDEifQ==

eyJpdiI6IjZhWEpzeWppUVkxQzJsOUxlNnRkOUE9PSIsInZhbHVlIjoickhKZk5sU3U1aE85MFY0RWpHNzVoZUxzSDBGMDV4Z25mSENjNWMrTHg5S2FoMmtDak9cLzMwUUw5NmEyMmgwOVhtVlwvc2pqbnhSRGxSZzBVWStHNngzbWlrMFZRc01rVEh2OTFlY3hGSU5PY0t6RER5WkpmdzN0NUtQOXFhOHJCXC96dkZIR21sUnBKbVNCem9pT3l2bklaRkNOT0pEZDJCTVhYSklaYms2dG1aZWFUOG1pUzk4M0ZFbEhaXC9aVGZKWXhQNlFnN2JJZVJxZ21DVGFPRW1QTkljbjBIWVgwK2RodGgremdMaGI4eDA9IiwibWFjIjoiMDBhZjJmZWM0NGJiNGU1YWU4NDZmZmI4ZThlZjMzYWVkYjNlZDYzMDlmYTcwN2I4MmNjMTM3MmYwMTRiYTA3MCJ9

eyJpdiI6Ik5qZ2RrRGQzTUVTdFQwMG8ySllrbUE9PSIsInZhbHVlIjoiXC85dTZZQVlPbUFlcE5ZRU5oODJDeCtcL3JTQzZvc0dpVnRFdlpJWWZ0Q0VmTEptWnB5eXBpTjdRR240UXBNeEZcLyIsIm1hYyI6IjI4MDVmMzY1ZGQwNzk4YzYxYTdjNjllNTBjYTE0OTMyZGQ3ODk3MDM4OWU3YjI1MjVjOWNkZjY5M2I3MzlkMmIifQ==

eyJpdiI6IkdqVDRwMGx3VWx0RktDM2g3UktRTlE9PSIsInZhbHVlIjoiUVNZbzRXQnVRNmU3UzhcL01sVmRybjJubmRHbzdLcTdWNWFub0lOQStHcFdUb1VHTW0zU3NUak9iSUNTWXB4QmFQREtUbTdyWTAzVitXTnJpWkNYTmVnPT0iLCJtYWMiOiJmMGMwNjNlYzcyN2E0NGQzM2EyNTFiMjYyMzZkMjc0OTAwNzVmMjk1ZTljYWNmYzdjMTVmYjgwZWRmMDNlZThjIn0=

eyJpdiI6IitTTW1GTmFMYUZ3a2hINXpBbWxuTlE9PSIsInZhbHVlIjoiaUFNUlVZczNMMndlOU5RODNXNlE5UFwvUG5KNUlvOER0T2g5bWhNSlgzc2dnR2hvMzZQbFwvRGNXdUFTZE5MaU5GIiwibWFjIjoiNTFlMjdiM2FjYmRhNmNjNTI5YWQ2N2I4YTI4OTAxZGZlMWI2NmJmZWFmNDdlOGY4MjZkNTc4ZDc0MjM4M2RjMCJ9

eyJpdiI6InBxZGN0bE9MZnpOVUFkWVpKSzNOWUE9PSIsInZhbHVlIjoiT1hmNG40bnJ1alNMUmR4dENDTFJ1cjhybmR1TXhtNm5jOTR0TStzR3p4UUJhWEx3WHQ4aUh6N0NWVWJsbVZ0NCswNE03TllyTmxBWm1PaVErQThqSkZYTmhxdDF1cExXV0txZHMxQWc3TEp3UFJpMnBjNitkYWVcL3RTRnN1TWtqUThTNW5QckFiUW9WUTQ2V0dneUE5U3pNamZwVzRXOVFrTmtiY0NOcnNGZmRhbVJEa0ZrT3pFU0dQMlwvTzRZRWx4MVRMc2FCTDZxeGZHNFlYcHFrSTU4cW16WTA0dzVrY3oyb2RDb0x5WU9Ud091ZUhnMlMzN2N6Nm0ydFVsallFMlBuWklaOHc3Z3NlOGQyMER6S2d2Z0VOUjgybWF6WmpsWVpGZEpVZ1wvTGp4QXZwVzMreGtPQ2E4VTllUUxZMG50OVBJR29RUlZIOEg4SUF0Y3pQamxnPT0iLCJtYWMiOiI0ZmNmMDlhY2QwOGQ0MjQ2MzVhMGMyNjNkMmQ0Njg2MzhlMGU2OGMxODgxYjA5MTMzNTlhMjExODEwZjY3YTdkIn0=

eyJpdiI6IlpVVnZQTDZDQ1FQU0ZTbnZPMVwvK0Z3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZHOVRQbFE0VkFNVys4YW8yV1VVV2V4SU1Pa0l4R3dRaUlyWjVKMHBCVFwveDRQYTRZRUFZVzdJeHdWOXhEMUJjIiwibWFjIjoiZTAxNjI1ODJmY2Y2OGU4YTg0ZGZhM2IyODAwYjEzMjQ2ZWVjOTQ2YmMwNjI1NTM3NmI0ZDk4YWYxNTY3NzJkMyJ9

eyJpdiI6IlB0QUpONVRYZFpHcXpobjlGZUhzYmc9PSIsInZhbHVlIjoiVXVkdWhmZ0dwKzBSeUlKSk42bWJWS0FPMFROSHBvUnpSMjBMV1FJODBCS2xOVThrZnYxbVkrVW1sMnlmYllyTFJXOXM0YklzYVwvdmJ2ZXE3NHNjNDdzbTE0M3NkbitiQWVpOTJySnNrdnFpTWFLVlpXV3FFXC9rYUFyNlMxT3piaHRFZWZlZjNOR2dFMkorR1lBQUlrNkdEaXdlY21ISjgwMjczMm41S25HY009IiwibWFjIjoiMzY0YTg2NzliMWVjMWQxZjYyMWU0NDg3N2Y0ZGE3MDBlNzRmNGRmZWJhY2IxNjRmYjIxNWEyMzU4NTAyODk2NiJ9

Xem thêm: phòng khám gia đình kim mã

eyJpdiI6ImY3SDJkbVE3SDdpN1ZVQitQMmZoNnc9PSIsInZhbHVlIjoidmRuQmxpNkR4SlluM205NER3N3g4QldBMXJuZ1JIYytDNVQyY240MVV3NmkrSHZGc2JKV3Z3WEhKM2hDUnJKUCIsIm1hYyI6ImQ4MTk4MWEzOGVlZjEzNzVmN2RhNzBmZDEzZjU2OGMxYWFkODgzYmQ0YTQ3YjlmYTViY2RlMWY3MGQ5YWMwYmEifQ==

eyJpdiI6IkZTaVwvQm52Z245MEdKMGdnblArUFwvdz09IiwidmFsdWUiOiJMK1JIcURcL29ET3VVQ3RFVU41NFwvN3l5MWFWbUthMTBTMmVtNjVFdytNS3pNYWlROE1WTkJPc0VjTEhTWWdScEVvREM0VHpMUHVSSm1vaHdzcHI1XC9lQ0JWSjczUk9HdUdGdVdPclZGQVwvaGVqMzFNS3VWVGtWV3o5NmE2R0lPSllnaENrNVJTdkdOdEE1cUthaWZ6Q1JLYXFqbEh1T2JVdTk3bzh5ZFNhMkNDK0NLMnl5aDQ0ejVUUnhWUUdtYWlOV0RmeEdyUHRkZ1huT2JFN0NlWGJJQWMyYVRvXC9uQkhrWVFOVTBPQ1llT1N3Tk5NeDJTdzdxRVFURkJUZmZTbldiXC9Yd09BOWRzWW9cL2NcL0x3TUVsVjJiTGlYdngxeXMxU2hWNmg5NkUxMnNqN2lSRFc1V3dDMDM2UVprSkxFa2pEbjhmZ2pTUXNJaEVKREpmRXlDOUFOdz09IiwibWFjIjoiZWMwYzE5YWUyMTMxMjBlY2RhMjZhM2UxNzcyNTk3ZjM2M2JlMDY5ODgzZjVkMjc3NDc4YjRmMjEzMWQ2NDc0MiJ9

“Lúc trước cậu tao bật mí chuyện ở hòn đảo Trân Châu mang đến Tư Hải Minh anh không tìm kiếm cậu tao tính buột đang được là chất lượng tốt lắm rồi” Đế Hạo Thiên giá buốt lùng phát biểu.