SỐ CÁC SỐ TỰ NHIÊN THỎA MÃN LÀ

Mỗi số tự nhiên được biểu diễn bởi một điểm trên tia số. Trên tia số, điểm biểu diễn số nhỏ ở bên trái điểm biểu diễn số lớn.

Bạn đang xem: Số các số tự nhiên thỏa mãn là

*

2. So sánh hai số tự nhiên

Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia, ta viết \(a a.\)

Ngoài ra ta cũng viết \(a \ge b\) để chỉ \(a > b\) hoặc \(a = b.\)

+ Nếu \(a II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm số liền sau, số liền trước của một số tự nhiên cho trước

Phương pháp:

- Để tìm số liền sau của số tự nhiên $a,$ ta tính $a + 1.$

- Để tìm số liền trước của số tự nhiên $a$ khác $0,$ta tính $a - 1.$

Chú ý:

- Số $0$ không có số liền trước.

- Hai số tự nhiên liên tiếp thì hơn kém nhau $1$ đơn vị.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Tiền Trợ Cấp Tiếng Anh Là Gì, Những Vấn Đề Về Severance Allowance

Dạng 2: Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giảiLiệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho

Dạng 3: Biểu diễn trên tia số các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Phương pháp giải

- Liệt kê các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã cho

- Biểu diễn các số vừa liệt kê trên tia số

Dạng 4: Ghi các số tự nhiên

Phương pháp:

- Sử dụng cách tách số tự nhiên thành từng lớp để ghi.

- Chú ý phân biệt: Số với chữ số, số chục với chữ số hàng chục, số trăm với chữ số hàng trăm…

Dạng 5: Viết tất cả các số có n chữ số từ n chữ số cho trước

Phương pháp:

Giả sử từ ba chữ số $a,b,c$ khác $0,$ ta viết các số có ba chữ số như sau:

Chọn $a$ là chữ số hàng trăm ta có: \(\overline {abc} \), \(\overline {acb} \);

Chọn $b$ là chữ số hàng trăm ta có: \(\overline {bac} \), \(\overline {bca} \);

Chọn $c$ là chữ số hàng trăm ta có: \(\overline {cab} \), \(\overline {cba} \).

Vậy tất cả có 6 số có ba chữ số lập được từ ba chữ số khác 0: $a,b$ và $c.$

*Chú ý: Chữ số $0$ không thể đứng ở hàng cao nhất của số có $n$ chữ số phải viết.

Dạng 6: Tính số các số có n chữ số cho trước

Phương pháp:

Để tính số các chữ số có $n$ chữ số ta lấy số lớn nhất có $n$ chữ số trừ đi số nhỏ nhất có n chữ số rồi cộng với $1.$

Dạng 7: Sử dụng công thức đếm số các số tự nhiên

Phương pháp:

Để đếm các số tự nhiên từ $a$ đến $b,$ hai số liên tiếp cách nhau $d$ đơn vị, ta dùng công thức sau:

Nổ hũ club online uy tín