so do hach toan tai khoan 511

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo Thông tư 200 được quy ấn định như vậy nào? Bài ghi chép này AccNet tiếp tục share những vấn đề tương quan cho tới yếu tố bên trên nhằm các bạn đơn giản ghi lưu giữ và bắt bẻ toán những nhiệm vụ tương quan cho tới lệch giá bán sản phẩm và cung ứng công ty nhé.

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

Bạn đang xem: so do hach toan tai khoan 511

1. Tài khoản 511 là thông tin tài khoản gì?

Theo quy ấn định bên trên Điều 79  Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Tài khoản 511 – Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng công ty là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh lệch giá chiếm được của công ty vô một kế toán tài chính bao hàm chào bán thành phầm, sản phẩm & hàng hóa và cung ứng công ty của tất cả công ty lớn u và công ty lớn con cái vô một tập đoàn lớn.

Tài khoản 511 phản ánh lệch giá của hoạt động và sinh hoạt tạo ra, sale kể từ những nhiệm vụ bán sản phẩm hóa, cung ứng công ty và lệch giá không giống.

2. Kết cấu thông tin tài khoản 511

Trước Lúc dò la hiểu về sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 hãy trải qua kết cấu của thông tin tài khoản 511, bao hàm những thông tin tài khoản cung cấp 2 như sau:

Kết cấu thông tin tài khoản 511

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán sản phẩm hóa: Đây là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh lệch giá của sản phẩm & hàng hóa tiếp tục chào bán vô một kỳ kế toán tài chính của công ty lớn. Tài khoản 5111 đa số được dùng vô sale sản phẩm & hàng hóa, hoa màu,…
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu chào bán những trở thành phẩm: Phản ánh lệch giá và lệch giá thuần của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa tiếp tục chào bán vô một kỳ kế toán tài chính của công ty. Tài khoản 5112 đa số được dùng vô ngành tạo ra vật hóa học như công nghiệp, thiết kế, nông nghiệp, ngư nghiệp,…
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung ứng dịch vụ: Tài khoản này phản ánh lệch giá và lệch giá thuần so với lượng công ty tiếp tục hoàn thiện việc cung ứng cho tới người sử dụng vô một kỳ kế toán tài chính. Tài khoản 5113 đa số được dùng trong số công ty như công ty vận tải đường bộ, du ngoạn, kế toán tài chính, technology,…
 • Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cung cấp, trợ giá: Phản ánh những khoản lệch giá kể từ những khoản trợ cung cấp, trợ giá chỉ trong phòng nước Lúc công ty triển khai cung ứng sản phẩm & hàng hóa, thành phầm bám theo đòi hỏi của Nhà nước.
 • Tài khoản 5117 – Doanh thu sale BDS đầu tư: Phản ánh khoản lệch giá kể từ cho tới mướn BDS góp vốn đầu tư và lệch giá kể từ nhượng chào bán, thanh lý BDS góp vốn đầu tư.
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Đây là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh những khoản lệch giá không giống ngoài 5 thông tin tài khoản liệt kê bên trên như lệch giá kể từ chào bán vật tư, truất phế liệu, nhượng chào bán khí cụ, công cụ và lệch giá không giống.

3. Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo Thông tư 200

Để triển khai bắt bẻ toán chính cho tới thông tin tài khoản 511 hãy xem thêm ngay lập tức những sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200.

3.1 Sơ vật dụng bắt bẻ toán lệch giá ko Chịu thuế độ quý hiếm gia tăng

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính trải qua bán sản phẩm hóa ko Chịu thuế GTGT được tóm lược bên trên sơ vật dụng kế toán tài chính như sau:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

3.2 Sơ vật dụng bắt bẻ toán lệch giá Chịu thuế độ quý hiếm tăng thêm bám theo cách thức khấu trừ

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính tương quan cho tới việc bán sản phẩm hóa và cung ứng công ty Chịu thuế GTGT bám theo cách thức khấu trừ được tóm lược như sơ vật dụng bên dưới đây:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

3.3 Doanh thu Chịu thuế xuất khẩu, môi trường thiên nhiên và hấp phụ đặc biệt

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính tương quan cho tới thuế xuất khẩu, thuế môi trường thiên nhiên và thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng được tóm lược như sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 bên dưới đây:

Doanh thu Chịu thuế xuất khẩu, môi trường thiên nhiên và hấp phụ đặc biệt

3.4 Doanh thu mặt hàng thay đổi ko tương tự động bám theo cách thức khấu trừ

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính tương quan cho tới những lệch giá mặt hàng thay đổi ko tương tự động bám theo cách thức khấu trừ được tóm lược như sơ vật dụng bên dưới đây:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

3.5 Sơ vật dụng bắt bẻ toán lệch giá ăn ý đồng xây dựng

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 các giao dịch thanh toán kinh tế tài chính về lệch giá hoạt động và sinh hoạt thiết kế được tóm lược như sơ vật dụng bên dưới đây:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán lệch giá ăn ý đồng xây dựng

3.6 Kế toán lệch giá sở hữu trợ cung cấp, trợ giá

Các giao dịch thanh toán kinh tế tài chính tương quan cho tới lệch giá sở hữu trợ cung cấp, trợ giá chỉ trong phòng nước được tóm lược như sơ vật dụng bên dưới đây:

Kế toán lệch giá sở hữu trợ cung cấp, trợ giá

3.7 Kế toán lệch giá cho tới đơn vị chức năng chào bán đại lý

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính tương quan cho tới lệch giá cho tới đơn vị chức năng chào bán đại lý được tóm lược như sau:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

3.8 Doanh thu kể từ những đơn vị chức năng bắt bẻ toán dựa vào nội cỗ doanh nghiệp

Hạch toán những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính về lệch giá kể từ những đơn vị chức năng bắt bẻ toán dựa vào nội cỗ công ty được tóm lược như sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 bên dưới đây:

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

Sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200

Trên đó là những sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 và được AccNet tóm lược cụ thể giúp cho bạn đơn giản lưu giữ và triển khai những nhiệm vụ nhanh gọn. Tiếp bám theo là những share về phong thái bắt bẻ toán lệch giá bán sản phẩm và cung ứng công ty cụ thể từng nhiệm vụ. Tiếp tục bám theo dõi nội dung bài viết nhé.

4. Cách bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 chi tiết

Theo Thông tư 200 được bố trí theo hướng dẫn cơ hội bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 vô một số trong những nhiệm vụ đa số bên dưới đây:

Cách bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 chi tiết

4.1 Hạch toán lệch giá lượng trở thành phẩm

 • Đối với sản phẩm & hàng hóa công ty, BDS góp vốn đầu tư nằm trong đối tượng người tiêu dùng Chịu thuế GTGT, thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên. Hạch toán khoản lệch giá bán sản phẩm hóa và công ty bám theo giá chỉ ko bao hàm thuế. những khoản nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng biệt Lúc ghi nhận lệch giá.

Nợ 111, 112, 131: Tổng giá chỉ thanh toán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm hóa, công ty ko bao gồm thuế.

Có 333: Thuế và những khoản cần nộp non nước.

 • Trường ăn ý ko tách được ngay lập tức số thuế ko nộp thì phải tạo lập biên lai ghi cả số thuế ko nộp. Định kỳ xác lập nhiệm vụ thuế và ghi rời doanh thu:

Nợ 511: Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng công ty.

Có 333: Thuế và những khoản cần nộp non nước.

4.2 Hạch toán lệch giá theo như hình thức trả góp

Doanh thu tính theo như hình thức mua trả góp thì số chi phí trả lờ lững cần thu của người sử dụng được phản ánh vô thông tin tài khoản 3387 “Doanh thu ko thực hiện”. Tiền lãi lịch được kết đi vào thông tin tài khoản 515 “Doanh thu kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính”. 

 • Khi bán sản phẩm hóa mua trả góp, kế toán tài chính phản ánh lệch giá bám theo giá chỉ trả chi phí ngay lập tức chưa xuất hiện thuế:

Nợ 131: Phải thu của khách hàng hàng

Có 511: Doanh thu kể từ bán sản phẩm hóa và cung ứng công ty (giá trả chi phí ngay lập tức ko bao hàm thuế).

Có 333: Thuế và những khoản cần nộp non nước.

Có 3387: Doanh thu ko triển khai (số chi phí chênh nghiêng thân mật tổng số chi phí tính bám theo giá cả mua trả góp và giá cả trả ngay).

 • Ghi nhận lệch giá chi phí lãi bán sản phẩm mua trả góp vô kỳ phản ánh vô những tài khoản:

Nợ 3387: Doanh thu ko thực hiện

Có 515: Doanh thu kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (số chi phí lãi trả góp)

4.3 Hạch toán lệch giá theo như hình thức mướn TSCĐ, bất động đậy sản

Đối với hoạt động và sinh hoạt cho tới mướn TSCĐ và BDS, việc bắt bẻ toán lệch giá cần phù phù hợp với công ty cho tới mướn TSCĐ và BDS góp vốn đầu tư tiếp tục hoàn thiện vào cụ thể từng kỳ. Khi xuất hóa đơn giao dịch chi phí mướn TSCĐ và BDS đầu kể từ, kế toán tài chính ghi:

Hạch toán lệch giá theo như hình thức mướn TSCĐ, bất động đậy sản

Nợ 131: Phải thu của người sử dụng (trong tình huống ko nhận chi phí ngay)

Xem thêm: góp vốn tiếng anh là gì

Nợ 111, 112: (trong tình huống chiếm được chi phí ngay)

Có 511: Doanh thu kể từ bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Trường ăn ý nhận trước nhiều kỳ lệch giá kể từ hoạt động và sinh hoạt cho tới mướn TSCĐ và cho tới mướn BDS góp vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi:

Nợ 111, 112: Tổng chi phí nhận trước

Có 3387: Doanh thu ko triển khai (giá ko bao hàm thuế)

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Tính và kết trả lệch giá cuối kỳ:

Nợ 3387: Doanh thu ko triển khai (giá ko bao hàm thuế)

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng công ty (5113 và 5117)

 • Số chi phí cần trả trả cho tới người sử dụng tự việc ăn ý đồng cho tới mướn TSCĐ và Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư ko được triển khai tiếp hoặc thời hạn ăn ý đồng ngắn thêm một đoạn đối với thời hạn tiếp tục thu chi phí trước bại, ghi như sau:

Nợ 3387: Doanh thu ko triển khai (giá ko bao hàm thuế)

Nợ 3331: Thuế GTGT cần nộp (Số trả trả cho tới mặt mũi mướn về thuế GTGT ko được thực hiện)

Có 111, 112: Tổng số chi phí trả trả

4.4 Doanh thu bán sản phẩm qua loa đại lý tận hưởng hoa hồng

a) Kế toán mặt mũi đại lý gửi gắm hàng

 • Khi xuất sản phẩm & hàng hóa cho tới mặt mũi đại lý phải tạo lập “Phiếu xuất kho mặt hàng gửi chào bán đại lý”, kế toán tài chính ghi:

Nợ 157: Hàng gửi lên đường bán

Có 155, 156

 • Sau Lúc sản phẩm & hàng hóa gửi cho tới đại lý và được chào bán, địa thế căn cứ vô bảng kê khai hóa đơn của sản phẩm & hàng hóa tiếp tục chào bán tự đại lý lập và gửi cho tới kế toán tài chính, triển khai bắt bẻ toán lệch giá bán sản phẩm bám theo giá cả ko bao hàm thuế:

Nợ 111, 112, 131,…: Tổng giá chỉ thanh toán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

Đồng thời ghi nhận giá chỉ vốn liếng của mặt hàng bán:

Nợ 632: Giá vốn liếng mặt hàng bán

Có 157: Hàng gửi bán

 • Số chi phí hoả hồng trả cho tới đại lý, ghi:

Nợ 642: Chi tiêu vận hành sale (Chưa bao hàm bao gồm thuế GTGT)

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111, 112, 131,…

b) Kế toán đơn vị chức năng nhận thực hiện đại lý bán giá chuẩn tận hưởng hoa hồng

 • Nếu mặt hàng nhận đại lý tiếp tục bán tốt, phụ thuộc hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm và những bệnh kể từ tương quan không giống, kế toán tài chính ghi nhận số chi phí bán sản phẩm đại lý cần trả cho tới mặt mũi Giao hàng như sau:

 Nợ 111, 112, 131,…

Có 331: Tổng số chi phí cần trả người bán

 • Khi xác lập lệch giá hoả hồng đại lý thừa hưởng, ghi:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Khi trả chi phí bán sản phẩm đại lý cho tới mặt mũi Giao hàng, ghi nhận như sau:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 111, 112.

4.5 Hạch toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt xây dựng

 • Khi bắt bẻ toán lệch giá hoạt động và sinh hoạt thiết kế, kế toán tài chính lập hóa đơn GTGT địa thế căn cứ vô phần việc làm tiếp tục hoàn thiện được người sử dụng xác nhận, ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Khoản chi phí thưởng chiếm được kể từ người sử dụng trả thêm vào cho mái ấm thầu Lúc hoàn thiện ăn ý đồng đạt hoặc vượt lên trên một số trong những tiêu chí được ghi vô ăn ý đồng, kế toán tài chính ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Khoản bồi thông thường sẽ có được kể từ người sử dụng nhằm bù đậy những ngân sách ko bao hàm vô độ quý hiếm ăn ý đồng, bắt bẻ toán:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT cần nộp

 • Nếu sẽ có được chi phí giao dịch lượng việc làm hoàn thiện hoặc chi phí ứng trước của người sử dụng, ghi:

Nợ 111, 112…

Xem thêm: bảng kata

Có 131: Phải thu của khách hàng hàng

Trên đó là vấn đề tổng quan tiền về thông tin tài khoản 511 – Doanh thu kể từ bán sản phẩm và cung ứng công ty. điều đặc biệt với sơ vật dụng bắt bẻ toán thông tin tài khoản 511 bám theo thông tư 200 rất có thể gom kế toán tài chính viên hoàn thiện việc làm bắt bẻ toán một cơ hội nhanh gọn. Nếu các bạn còn vướng mắc hoặc thông thường thắc mắc này chớ ngần lo ngại contact với AccNet bám theo vấn đề contact sau.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACCNET CLOUD 

 • Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường.8, Quận Phú Nhuận
 • Hotline: 0901 555 063
 • Website: https://onfire-bg.com
 • Mail: [email protected]