so do hach toan tk 511

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi Thông tư 200 được quy lăm le như vậy nào? Bài viết lách này AccNet tiếp tục share những vấn đề tương quan cho tới yếu tố bên trên nhằm các bạn đơn giản dễ dàng ghi lưu giữ và hoạnh toán những nhiệm vụ tương quan cho tới lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng cty nhé.

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

Bạn đang xem: so do hach toan tk 511

1. Tài khoản 511 là thông tin tài khoản gì?

Theo quy lăm le bên trên Điều 79  Thông tư 200/2014/TT-BTC:

Tài khoản 511 – Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng cty là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh lợi nhuận nhận được của công ty nhập một kế toán tài chính bao hàm phân phối thành phầm, sản phẩm & hàng hóa và cung ứng cty của tất cả công ty lớn u và công ty lớn con cái nhập một tập đoàn lớn.

Tài khoản 511 phản ánh lợi nhuận của hoạt động và sinh hoạt phát hành, marketing kể từ những nhiệm vụ bán sản phẩm hóa, cung ứng cty và lợi nhuận không giống.

2. Kết cấu thông tin tài khoản 511

Trước Khi thăm dò hiểu về sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 hãy trải qua kết cấu của thông tin tài khoản 511, bao hàm những thông tin tài khoản cấp cho 2 như sau:

Kết cấu thông tin tài khoản 511

 • Tài khoản 5111 – Doanh thu bán sản phẩm hóa: Đây là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh lợi nhuận của sản phẩm & hàng hóa vẫn phân phối nhập một kỳ kế toán tài chính của công ty lớn. Tài khoản 5111 đa số được dùng nhập marketing sản phẩm & hàng hóa, thực phẩm,…
 • Tài khoản 5112 – Doanh thu phân phối những trở nên phẩm: Phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa vẫn phân phối nhập một kỳ kế toán tài chính của công ty. Tài khoản 5112 đa số được dùng nhập ngành phát hành vật hóa học như công nghiệp, kiến tạo, nông nghiệp, ngư nghiệp,…
 • Tài khoản 5113 – Doanh thu cung ứng dịch vụ: Tài khoản này phản ánh lợi nhuận và lợi nhuận thuần so với lượng cty vẫn triển khai xong việc cung ứng mang đến quý khách hàng nhập một kỳ kế toán tài chính. Tài khoản 5113 đa số được dùng trong số cty như cty vận tải đường bộ, phượt, kế toán tài chính, technology,…
 • Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp cho, trợ giá: Phản ánh những khoản lợi nhuận kể từ những khoản trợ cấp cho, trợ giá bán trong phòng nước Khi công ty tiến hành cung ứng sản phẩm & hàng hóa, thành phầm theo đòi đòi hỏi của Nhà nước.
 • Tài khoản 5117 – Doanh thu marketing nhà đất đầu tư: Phản ánh khoản lợi nhuận kể từ mang đến mướn nhà đất góp vốn đầu tư và lợi nhuận kể từ nhượng phân phối, thanh lý nhà đất góp vốn đầu tư.
 • Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Đây là thông tin tài khoản dùng để làm phản ánh những khoản lợi nhuận không giống ngoài 5 thông tin tài khoản liệt kê bên trên như lợi nhuận kể từ phân phối vật tư, truất phế liệu, nhượng phân phối khí cụ, khí cụ và lợi nhuận không giống.

3. Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi Thông tư 200

Để tiến hành hoạnh toán chính mang đến thông tin tài khoản 511 hãy tìm hiểu thêm tức thì những sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200.

3.1 Sơ đồ gia dụng hoạnh toán lợi nhuận ko Chịu đựng thuế độ quý hiếm gia tăng

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính trải qua bán sản phẩm hóa ko Chịu đựng thuế GTGT được tóm lược bên trên sơ đồ gia dụng kế toán tài chính như sau:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

3.2 Sơ đồ gia dụng hoạnh toán lợi nhuận Chịu đựng thuế độ quý hiếm ngày càng tăng theo đòi cách thức khấu trừ

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính tương quan cho tới việc bán sản phẩm hóa và cung ứng cty Chịu đựng thuế GTGT theo đòi cách thức khấu trừ được tóm lược như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

3.3 Doanh thu Chịu đựng thuế xuất khẩu, môi trường thiên nhiên và hấp phụ quánh biệt

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính tương quan cho tới thuế xuất khẩu, thuế môi trường thiên nhiên và thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng được tóm lược như sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 bên dưới đây:

Doanh thu Chịu đựng thuế xuất khẩu, môi trường thiên nhiên và hấp phụ quánh biệt

3.4 Doanh thu sản phẩm thay đổi ko tương tự động theo đòi cách thức khấu trừ

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính tương quan cho tới những lợi nhuận sản phẩm thay đổi ko tương tự động theo đòi cách thức khấu trừ được tóm lược như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

3.5 Sơ đồ gia dụng hoạnh toán lợi nhuận thích hợp đồng xây dựng

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 các thanh toán giao dịch tài chính về lợi nhuận hoạt động và sinh hoạt kiến tạo được tóm lược như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán lợi nhuận thích hợp đồng xây dựng

3.6 Kế toán lợi nhuận đem trợ cấp cho, trợ giá

Các thanh toán giao dịch tài chính tương quan cho tới lợi nhuận đem trợ cấp cho, trợ giá bán trong phòng nước được tóm lược như sơ đồ gia dụng bên dưới đây:

Kế toán lợi nhuận đem trợ cấp cho, trợ giá

3.7 Kế toán lợi nhuận mang đến đơn vị chức năng phân phối đại lý

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính tương quan cho tới lợi nhuận mang đến đơn vị chức năng phân phối đại lý được tóm lược như sau:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

3.8 Doanh thu kể từ những đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào nội cỗ doanh nghiệp

Hạch toán những thanh toán giao dịch tài chính về lợi nhuận kể từ những đơn vị chức năng hoạnh toán dựa vào nội cỗ công ty được tóm lược như sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 bên dưới đây:

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

Sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200

Trên đó là những sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 và được AccNet tóm lược cụ thể khiến cho bạn đơn giản dễ dàng lưu giữ và tiến hành những nhiệm vụ nhanh gọn lẹ. Tiếp theo đòi là những share về kiểu cách hoạnh toán lợi nhuận bán sản phẩm và cung ứng cty cụ thể từng nhiệm vụ. Tiếp tục theo đòi dõi nội dung bài viết nhé.

4. Cách hoạnh toán thông tin tài khoản 511 chi tiết

Theo Thông tư 200 được bố trí theo hướng dẫn cơ hội hoạnh toán thông tin tài khoản 511 nhập một vài nhiệm vụ đa số bên dưới đây:

Cách hoạnh toán thông tin tài khoản 511 chi tiết

4.1 Hạch toán lợi nhuận lượng trở nên phẩm

 • Đối với sản phẩm & hàng hóa cty, nhà đất góp vốn đầu tư nằm trong đối tượng người dùng Chịu đựng thuế GTGT, thuế hấp phụ đặc biệt quan trọng, thuế xuất khẩu, thuế bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên. Hạch toán khoản lợi nhuận bán sản phẩm hóa và cty theo đòi giá bán ko bao hàm thuế. những khoản nộp (chi tiết từng loại thuế) được tách riêng rẽ Khi ghi nhận lợi nhuận.

Nợ 111, 112, 131: Tổng giá bán thanh toán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm hóa, cty ko bao gồm thuế.

Có 333: Thuế và những khoản nên nộp sơn hà.

 • Trường thích hợp ko tách được tức thì số thuế ko nộp thì phải tạo lập biên lai ghi cả số thuế ko nộp. Định kỳ xác lập nhiệm vụ thuế và ghi rời doanh thu:

Nợ 511: Doanh thu bán sản phẩm hóa và cung ứng cty.

Có 333: Thuế và những khoản nên nộp sơn hà.

4.2 Hạch toán lợi nhuận theo như hình thức trả góp

Doanh thu tính theo như hình thức trả dần dần thì số chi phí trả chậm rì rì nên thu của quý khách hàng được phản ánh nhập thông tin tài khoản 3387 “Doanh thu ko thực hiện”. Tiền lãi lịch được kết tiến hành thông tin tài khoản 515 “Doanh thu kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chính”. 

 • Khi bán sản phẩm hóa trả dần dần, kế toán tài chính phản ánh lợi nhuận theo đòi giá bán trả chi phí tức thì chưa tồn tại thuế:

Nợ 131: Phải thu của khách hàng hàng

Có 511: Doanh thu kể từ bán sản phẩm hóa và cung ứng cty (giá trả chi phí tức thì ko bao hàm thuế).

Có 333: Thuế và những khoản nên nộp sơn hà.

Có 3387: Doanh thu ko tiến hành (số chi phí chênh chếch thân thiết tổng số chi phí tính theo đòi giá cả trả dần dần và giá cả trả ngay).

 • Ghi nhận lợi nhuận chi phí lãi bán sản phẩm trả dần dần nhập kỳ phản ánh nhập những tài khoản:

Nợ 3387: Doanh thu ko thực hiện

Có 515: Doanh thu kể từ hoạt động và sinh hoạt tài chủ yếu (số chi phí lãi trả góp)

4.3 Hạch toán lợi nhuận theo như hình thức mướn TSCĐ, bất động đậy sản

Đối với hoạt động và sinh hoạt mang đến mướn TSCĐ và nhà đất, việc hoạnh toán lợi nhuận nên phù phù hợp với cty mang đến mướn TSCĐ và nhà đất góp vốn đầu tư vẫn triển khai xong vào cụ thể từng kỳ. Khi xuất hóa đơn thanh toán giao dịch chi phí mướn TSCĐ và nhà đất đầu kể từ, kế toán tài chính ghi:

Hạch toán lợi nhuận theo như hình thức mướn TSCĐ, bất động đậy sản

Nợ 131: Phải thu của quý khách hàng (trong tình huống ko nhận chi phí ngay)

Xem thêm: lỗi font chữ trong powerpoint

Nợ 111, 112: (trong tình huống nhận được chi phí ngay)

Có 511: Doanh thu kể từ bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Trường thích hợp nhận trước nhiều kỳ lợi nhuận kể từ hoạt động và sinh hoạt mang đến mướn TSCĐ và mang đến mướn nhà đất góp vốn đầu tư, kế toán tài chính ghi:

Nợ 111, 112: Tổng chi phí nhận trước

Có 3387: Doanh thu ko tiến hành (giá ko bao hàm thuế)

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Tính và kết fake lợi nhuận cuối kỳ:

Nợ 3387: Doanh thu ko tiến hành (giá ko bao hàm thuế)

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng cty (5113 và 5117)

 • Số chi phí nên trả trả mang đến quý khách hàng bởi việc thích hợp đồng mang đến mướn TSCĐ và Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư ko được tiến hành tiếp hoặc thời hạn thích hợp đồng ngắn lại đối với thời hạn vẫn thu chi phí trước bại liệt, ghi như sau:

Nợ 3387: Doanh thu ko tiến hành (giá ko bao hàm thuế)

Nợ 3331: Thuế GTGT nên nộp (Số trả trả mang đến mặt mũi mướn về thuế GTGT ko được thực hiện)

Có 111, 112: Tổng số chi phí trả trả

4.4 Doanh thu bán sản phẩm qua chuyện đại lý hưởng trọn hoa hồng

a) Kế toán mặt mũi đại lý kí thác hàng

 • Khi xuất sản phẩm & hàng hóa mang đến mặt mũi đại lý phải tạo lập “Phiếu xuất kho sản phẩm gửi phân phối đại lý”, kế toán tài chính ghi:

Nợ 157: Hàng gửi lên đường bán

Có 155, 156

 • Sau Khi sản phẩm & hàng hóa gửi mang đến đại lý và được phân phối, địa thế căn cứ nhập bảng kê khai hóa đơn của sản phẩm & hàng hóa vẫn phân phối bởi đại lý lập và gửi mang đến kế toán tài chính, tiến hành hoạnh toán lợi nhuận bán sản phẩm theo đòi giá cả ko bao hàm thuế:

Nợ 111, 112, 131,…: Tổng giá bán thanh toán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

Đồng thời ghi nhận giá bán vốn liếng của sản phẩm bán:

Nợ 632: Giá vốn liếng sản phẩm bán

Có 157: Hàng gửi bán

 • Số chi phí hoả hồng trả mang đến đại lý, ghi:

Nợ 642: túi tiền vận hành marketing (Chưa bao hàm bao gồm thuế GTGT)

Nợ 133: Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111, 112, 131,…

b) Kế toán đơn vị chức năng nhận thực hiện đại lý bán giá chuẩn hưởng trọn hoa hồng

 • Nếu sản phẩm nhận đại lý vẫn bán tốt, nhờ vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán sản phẩm và những hội chứng kể từ tương quan không giống, kế toán tài chính ghi nhận số chi phí bán sản phẩm đại lý nên trả mang đến mặt mũi ship hàng như sau:

 Nợ 111, 112, 131,…

Có 331: Tổng số chi phí nên trả người bán

 • Khi xác lập lợi nhuận hoả hồng đại lý thừa hưởng, ghi:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Khi trả chi phí bán sản phẩm đại lý mang đến mặt mũi ship hàng, ghi nhận như sau:

Nợ 331: Phải trả người bán

Có 111, 112.

4.5 Hạch toán lợi nhuận hoạt động và sinh hoạt xây dựng

 • Khi hoạnh toán lợi nhuận hoạt động và sinh hoạt kiến tạo, kế toán tài chính lập hóa đơn GTGT địa thế căn cứ nhập phần việc làm vẫn triển khai xong được quý khách hàng xác nhận, ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Khoản chi phí thưởng nhận được kể từ quý khách hàng trả thêm vào cho ngôi nhà thầu Khi triển khai xong thích hợp đồng đạt hoặc vượt lên trước một vài tiêu chí được ghi nhập thích hợp đồng, kế toán tài chính ghi:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Khoản bồi thông thường sẽ có được kể từ quý khách hàng nhằm bù đậy những ngân sách ko bao hàm nhập độ quý hiếm thích hợp đồng, hoạnh toán:

Nợ 111, 112, 131: 

Có 511: Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ 

Có 3331: Thuế GTGT nên nộp

 • Nếu sẽ có được chi phí thanh toán giao dịch lượng việc làm triển khai xong hoặc chi phí ứng trước của quý khách hàng, ghi:

Nợ 111, 112…

Xem thêm: mang gsm

Có 131: Phải thu của khách hàng hàng

Trên đó là vấn đề tổng quan tiền về thông tin tài khoản 511 – Doanh thu kể từ bán sản phẩm và cung ứng cty. điều đặc biệt với sơ đồ gia dụng hoạnh toán thông tin tài khoản 511 theo đòi thông tư 200 rất có thể hùn kế toán tài chính viên triển khai xong việc làm hoạnh toán một cơ hội nhanh gọn lẹ. Nếu các bạn còn vướng mắc hoặc thường xuyên thắc mắc nào là chớ ngần quan ngại tương tác với AccNet theo đòi vấn đề tương tác sau.

PHẦN MỀM KẾ TOÁN ACCNET CLOUD 

 • Địa chỉ: 23 Nguyễn Thị Huỳnh, P..8, Quận Phú Nhuận
 • Hotline: 0901 555 063
 • Website: https://onfire-bg.com
 • Mail: [email protected]