so nice la gi

But you're so nice!

Nhưng tuy nhiên anh quá tốt

Bạn đang xem: so nice la gi

This often happens in friendly, loving families, where things are so nice it’s hard vĩ đại leave.

Điều này thông thường xẩy ra ở những mái ấm gia đình thân thích thiện và dễ dàng mến, điểm tất cả đều thật dễ dàng chịu và thiệt khó khăn nhằm tách ngoài.

You've been so nice vĩ đại us.

Anh thật chất lượng quá.

The name is so nice, when you say it twice

Cái thương hiệu nghe thiệt tuyệt, Lúc cô phát biểu nhì lần

Mon cher Henri, it's so nice vĩ đại have you safely back.

Henri thân thích mến, rất sướng khi ông về an toàn và đáng tin cậy.

We feel so nice that our children can teach us how vĩ đại read and write.

Chúng tôi rất rất phấn khởi rằng con cháu tôi đã rất có thể dạy dỗ bản thân phát âm và ghi chép.

You're so nice!

Anh thật dễ dàng thương!

They're so nice vĩ đại u.

Họ thiệt đàng hoàng với bản thân. "

He seemed so nice.

Hắn tao đem vẻ tử tế

You're so nice!

Các anh thật tốt.

“Sorry for the trouble,” Cliff says so nicely.

“Xin lỗi vì như thế vụ phiền nhiễu nhé,” Cliff nhã nhặn phát biểu.

He said, "You know, you've been so nice, let's split the reward."

Anh tao đáp: "Anh biết ko, anh thiệt là tốt bụng, vậy tất cả chúng ta cưa song chi phí thưởng nhé."

Xem thêm: phục hồi ổ cứng bị unallocated

This place is so nice.

Nơi này đẹp thật.

And I'm just showing this vĩ đại you again because it's so nice.

Và tôi chỉ ham muốn mang đến chúng ta thấy một đợt nữa khá đẹp.

So nice air comes flowing in.

Không khí trong sạch uà vô vô.

You've been so nice vĩ đại u.

Anh thật tốt với tôi.

“He was so nice, so different from my husband,” she says.

Chị nói: “Anh ấy rất tử tế, khác hoàn toàn ck tôi”.

It's so nice vĩ đại meet you.

Rất vui được gạp bà!

Zack, it was so nice vĩ đại meet you.

Zack, rất vui được gặp gỡ anh.

The professor is always so nice.

Giáo sư thì khi này chẳng giỏi.

My colleagues are so nice.

Còn người cùng cơ quan của con cái bây giờ rất rất tốt.

It was so nice of you vĩ đại make this possible.

Chị thật tử tế Lúc thao tác làm việc này.

That's so nice.

Xem thêm: tutimart đà nẵng

Trông rất đẹp quá.

Jutt, Jatt, so nice vĩ đại see you both.

Jutt, Jatt, rất sướng được gặp gỡ cả hai người.