SORT OUT NGHĨA LÀ GÌ

sort out sth – sort sth out: giải quyết; dàn xếp

The Irish star revealed that she went khổng lồ a psychiatrist khổng lồ sort out her problems.Ngôi sao bạn Ái Nhĩ Lan bật mí rằng cô ấy đi kiểm tra sức khỏe chưng sĩ khoa tâm thần nhằm xử lý những vụ việc của bản thân.the role of the United Nations in sorting out international disputesmục đích của Liên Hiệp Quốc vào câu hỏi hiệp thương những tnhãi con chấp quốc tế

get it sorted out: giải quyết vấn đề

I"ll be glad when we"ve sầu got everything sorted out.Tôi vẫn thấy vui khi chúng ta giải quyết được hầu hết lắp thêm.

Bạn đang xem: Sort out nghĩa là gì

quý khách đã xem: Sort it out là gì

sort yourself out/sort out your life: xử lý các sự việc của mình

Fergie should be left in peace to sort out her life. She"s had enough drama lately.Fergie rất cần được yên ổn thân nhằm xử lý những vấn đề của mình. Gần đây cô ấy Chịu đựng đủ rồi.You"ve got to try và stop drinking and sort yourself out.Anh phải nạm vứt rượu với xử lý những vụ việc của mình.

sort itself out: đâu lại vào đấy

Don"t worry. I"m sure it"ll all sort itself out in the end.Đừng lo. Tôi tin có lẽ rằng cuối cùng phần lớn trang bị đang đâu lại vào đấy.

sort out sth – sort sth out: bố trí lại; thu dọn

Ally wanted me to lớn help her sort out the house.Ally mong mỏi tôi giúp cô ấy bố trí lại thành quả.We need to lớn sort out our camping gear before we go away on holiday.Chúng ta đề nghị thu xếp lại đồ gặm trại của bản thân trước lúc đi ngủ.Beaverbrook has until November 9 to sort out his financial affairs.Cho tới ngày 9 tháng mười một Beaverbrook yêu cầu sắp xếp lại các bước tài chính của anh ấy.

abstain from doing sth: tránh làm việc gì

For a whole month, Muslims abstain from eating & drinking during daylight hours.Trong cả một mon, những tín thứ Hồi giáo né ăn uống và uống suốt cả ngày.

accord with sth: khớp với; trùng khớp với; phù thích hợp với

Her evidence accorded with that of the other witnesses.Bằng bệnh của cô ấy khớp với dẫn chứng kia của các nhân bệnh khác.This view would seem to accord with Marx"s own theories on the subjectQuan điểm đó chắc là phù hợp với giáo lý riêng của Marx về vấn đề này

made-up: hư cấu; bịa đặt

All she says is an entirely made-up story.Tất cả đông đảo gì cô ta nói rất nhiều là đơm đặt từ đầu mang lại cuối.

mark sb/sth down (mark down sb/sth): cho điểm thấp

Miss Perkovich marked me down three points for beginning a sentence with "but".Cô Perkovich đến tôi ba điểm vày đặt "but" ở đầu câu.

Xem thêm: Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Tinh Thần “ Ok Fine Nghĩa Là Gì ? Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Tinh Thần “Ok, Fine!”

mark sth up (mark up sth): khắc ghi cho biết là đã chọn, đang giải quyết xong

It was Lawrie"s job to lớn collect the rents and mark them up in the book.Công bài toán của Lawrie là lượm lặt chi phí mướn bên và lưu lại vào sổ sách.All vehicles were carefully tested, then old cars were marked up for late repair.Tất cả các dòng xe phần đa được bình chọn điều tỉ mỷ, rồi mấy cái xe pháo hơi cũ được khắc ghi để tiếp đến rước ra sửa.

mark up sth (mark sth up): hiệu chỉnh; hiệu đính

Text must be checked và marked up for corrections.Cần buộc phải bình chọn cùng hiệu chỉnh chữ nghĩa mang lại đúng.

marry out of: thành thân với người ngoại đạo; hôn phối với những người nằm trong thế hệ khác

The film centres on a clever young man who marries out of his working-class background.Bộ phim xoay xung quanh đề tài một con trai trai trẻ sáng ý kết duyên với một phụ nữ giới ko thuộc lứa tuổi lao cồn nlỗi bản thân.

marry up (marry up sth/ marry sth up): kết hợp; liên kết; kết nối

The two halves can then be trimmed and married up.Sau kia rất có thể đẽo gọt và phối kết hợp nhì nửa này cùng nhau.

meet with sb: bao gồm cuộc họp với; họp với

Buchanan will meet with his advisers on Thursday to decide on his next course of action.Buchanan sẽ họp cùng với những ráng vấn của mình vào ngày trang bị năm nhằm ra quyết định pmùi hương hướng hành động sắp tới đây.

moông chồng sth up (mock up sth): lập mô hình; dựng tế bào hình

I showed them a sample I had mocked up from the kind of book they had made.Tôi chỉ mang đến chúng ta một mẫu mã bởi vì tôi mô phỏng theo các loại sách mà họ sẽ làm.
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |