Split hairs là gì

Kính kính chào quí vị thính trả. Xin mời quý khách quan sát và theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 80 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, vì chưng Hằng Tâm cùng Christopher Cruise phụ trách.Bạn đang xem: Split hairs là gì


*

*

The two idioms we’re learning today are SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Bạn đang xem: Split hairs là gì

Trong bài học kinh nghiệm bây giờ, nhì thành ngữ ta học là SPLIT HAIRS và HANG IN THERE.

Mike’s quite upmix with his family situation these days. It’s not really a bad situation but his uncle Ron has been creating unpleasant feelings between family members. Ron is Mike’s mother’s brother. He often gossips about what relatives vì chưng, sometimes he unfairly condemns one with harsh words. Mike’s upmix but he’s trying to help everyone mend the fences.

Hồi này Mike khá bực bản thân bởi vì triệu chứng gia đình của anh ý. Tình trạng ko tệ lắm cơ mà chú Ron của anh tạo bất hòa vào mái ấm gia đình. Crúc Ron là em của bà bầu Mike. Ông giỏi buôn dưa lê xấu về bà bé, đôi lúc còn nặng trĩu lời. Mike bực mình tuy vậy anh nỗ lực góp hòa giải hồ hết người.

MAI LAN: So your uncle Ron is at it again, saying things that are not kind, even causing relatives to be mad with each other. I hope this situation will go away soon.

Vậy là crúc Ron của anh lại cầm cố, nói hầu như cthị trấn ko đàng hoàng, tạo cho mái ấm gia đình giận nhau. Tôi hy vọng chứng trạng này chóng hoàn thành.

MIKE: I hope so too. It’s no fun when brothers, sisters, cousins have sầu conflicts. And all is caused by pettiness!

Tôi cũng mong muốn cố. Thật là kém nhẹm vui khi bằng hữu, bà nhỏ lục sục. Mà tất cả chỉ vì tính nhỏ tuổi mọn.

MAI LAN: So what has uncle Ron specifically done? All I know is the family is not really happy together as they had been before.

Vậy thì chú Ron đúng đắn có tác dụng gì? Tôi chỉ biết là mái ấm gia đình không vui với nhau nlỗi xưa.

MIKE: Well, uncle Ron is splitting hairs! He criticized relatives for very small details in their words, their work. It’s truly uncalled for!

Ồ, crúc Ron "split hairs". Ông chỉ trích phần đa fan về gần như chi tiết bé dại nhoi trong tiếng nói, bài toán làm. Thực là ko cần thiết.

MAI LAN: “Split hairs”? What’s the meaning of this term?.

"Split hairs"? Ý nghĩa tự này là gì?

MIKE: Split S-P-L-I-T hairs H-A-I-R-S means argue about petty details, pay too much attention lớn differences that are small & not important.

MAI LAN: So hairs are already small, splitting them means making them smaller, criticizing things that are unimportant.

Xem thêm: 더뮤지션 For Android - Download The Musician For Android Free

Vậy nghĩa là gai tóc vẫn nhỏ tuổi, lại còn "chẻ gai tóc làm cho hai", chê trách hầu như điều không quan trọng.

MIKE: Exactly that. He said cousin Larry didn’t greet him properly, only saying “Hello, uncle Ron”, without bowing his head!

Thế đó. Crúc nói cậu em Larry ko xin chào chú đúng cách, chỉ nói "Chào chú Ron" mà lại ko cúi đầu !

MAI LAN: Gosh! That’s a bit too much! Uncle Ron should know members of the family treat him well from their heart. Little details lượt thích that shouldn’t be the issue!

Chà! Hơi vượt đấy! Chụ Ron phải ghi nhận là gia đình thật tâm quí chụ. Chi máu nhỏ dại điều đó không phải là sự việc.

MIKE: Last week, he called up cousin Beth và shouted at her because he thought Beth wasn’t respectful enough khổng lồ his frikết thúc when this person came to lớn Beth’s restaurant for dinner.

Tuần trước chụ Gọi phone mang đến cô em chúng ta Beth, la lối lên bởi crúc nghĩ rằng Beth không lễ độ với những người bạn của chú ấy lúc ông này cho tới tiệm nạp năng lượng của Beth.

MAI LAN: I feel like laughing when thinking about this situation. Uncle Ron is splitting hairs with people around him. Please tell all khổng lồ take it easy và not be upset. Even you, Mike. The person who’s losing is uncle Ron himself; he’s unhappy and people loses respect for hlặng.

Tôi thấy bi hùng cười lúc nghĩ đến tình trạng này. Chụ Ron bươi lộc bình ra bọ với tất cả bạn phổ biến xung quanh bản thân. Bảo họ cđọng thản nhiên. Cả anh nữa, Mike. Người thua kém thiệt đó là chụ Ron. Crúc ko vui cơ mà hầu hết bạn lại giảm kính trọng chú.

MIKE: You’re smart, Mai Lan. I’ll tell everyone lớn hang in there. Hopefully, uncle Ron will change when we don’t resent hyên ổn and things will be better.

Cô thông minh lắm, Mai Lan. Tôi đã bảo phần đông fan "hang in there". Hy vọng là chú Ron đã đổi khác khi mình không kháng đối chú cùng những sự đang xuất sắc đẹp hẳn lên.

MAI LAN: “Hang in there”? What’s that?

“Hang in there”? Nghĩa là gì?.

MIKE: Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E means remain persistent và determined in difficult circumstances.

Hang H-A-N-G in there T-H-E-R-E có nghĩa là cầm lại lòng tin, kiên trì trong lúc gập khó khăn.

MAI LAN: Great! Yes, let all of us hang in there, keep our cool. Uncle Ron will someday stop splitting hairs. He’ll realize that splitting hairs doesn’t bring any good khổng lồ anyone, himself, too!

Tốt! Đúng vậy, toàn bộ bọn họ đề nghị kiên nhẫn, dường nhịn chụ, yên tâm. Một ngày nào đó chụ Ron đã không còn "splitting hairs". Chú đang phân biệt là chỉ trích bé dại nhoi không tác dụng đến ai, ngay cả mang đến chụ.

MIKE: Mai Lan, I know you’re hanging in there at your office. Your trùm is the “splitting hairs” type, criticizing people readily, but you keep your cool. You’re my idol in this matter.

Mai Lan. Tôi biết là cô đã "hang in there", khôn xiết kiên trì trong sngơi nghỉ làm. Xếp của cô cũng là nhiều loại "bới lộc bình ra bọ", giỏi chỉ trích từng việc nhỏ tuổi, dẫu vậy cô vẫn đứng vững niềm tin. Cô là thần tượng của tôi về bài toán này !

MAI LAN: Come on, Mike. You are my idol in many ways. How does that sound?

Thôi cơ mà, Mike. Anh đó là thần tượng của tớ về các pmùi hương diện. Nghe được không?

Hôm ni họ vừa học tập nhị thành ngữ: SPLITTING HAIRS tức là BỚI BÈO RA BỌ và HANG IN THERE tức là GIỮ VỮNG TINH THẦN. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hẹn gặp mặt lại quí vị vào bài học kinh nghiệm tới.

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |