ta 7 unit 2 a closer look 2


1. Tick (✓) the simple sentences. 2. Write S if the subject is missing from the sentence and V if the verb is. 3. Rearrange the words and phrases vĩ đại make simple sentences. 4. Write complete sentences from the prompts. You may have vĩ đại change the words or add some. 5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: ta 7 unit 2 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar: Simple sentences 

(Ngữ pháp: Câu đơn)

1. Tick (✓) the simple sentences.

(Đánh lốt (✓) vô câu đơn.)

1. The Japanese eat a lot of tofu.

(Người Nhật ăn nhiều đậu phụ.)

2. She drinks lemonade every morning.

(Cô ấy tợp nước chanh cốt vào cụ thể từng buổi sớm.)

3. I don’t eat fast food, and I don’t drink soft drinks.

(Tôi ko ăn thực phẩm nhanh chóng và tôi ko hấp thụ nước ngọt.)

4. I am fit.

(Tôi phẳng phiu.)

5. I lượt thích fish, but my sister likes meat. 

(Tôi quí cá, tuy nhiên em gái tôi quí thịt.)

Phương pháp giải:

Simple sentence (câu đơn) là câu chỉ có một ngôi nhà ngữ và 1 động kể từ.

Lời giải chi tiết:

The simple sentences are:

(Những câu đơn là)

1. The Japanese eat a lot of tofu.

(Người Nhật Bản ăn thật nhiều đậu phụ.)

2. She drinks lemonade every morning.

(Cô ấy tợp nước chanh cốt hằng sáng.)

4. I am fit. 

(Tôi phẳng phiu.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Underline and write S for the subject and V for the verb in each simple sentence below.

(Gạch bên dưới và viết lách S mang lại ngôi nhà ngữ và V mang lại động kể từ trong những câu đơn bên dưới.)

1. Vegetarians eat a lot of vegetables and fruit.

2. Ance causes Black and white pimples on the face.

3. On Saturdays, my brother often spends two hours exercising at the sports centre.

4. My mother didn't buy my favourite cheesecake.

5. We are not cleaning up our community library.

Lời giải chi tiết:

1. Vegetarians eat a lot of vegetables and fruit.

(Người dùng đồ chay ăn nhiều rau củ và trái khoáy cây.)

S: Vegetarians 

V: eat 

2. Ance causes Black and white pimples on the face.

(Mụn phát sinh nhọt nhọt đen giòn và Trắng bên trên mặt mũi.)

S: Ance

V: causes 

3. On Saturdays, my brother often spends two hours exercising at the sports centre.

(Vào những ngày loại Bảy, anh trai tôi thông thường dành riêng nhị giờ nhằm tập luyện thể thao ở trung tâm thể thao.)

S: my brother

V: spends

4. My mother didn't buy my favourite cheesecake.

(Mẹ tôi dường như không mua sắm cái bánh pho đuối yêu thương quí của tôi.)

S: My mother

V: didn't buy

5. We are not cleaning up our community library.

(Chúng tôi ko dọn dẹp và sắp xếp tủ sách xã hội của tớ.)

S: We

V: are not cleaning up

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Rearrange the words and phrases vĩ đại make simple sentences.

(Sắp xếp lại những kể từ và cụm kể từ sẽ tạo trở nên những câu đơn.)

1. soft drinks / never / my sister / drinks /.

2. affects / acne / 80% of young people /.

3. has / he / for breakfast / bread and eggs /.

4. don’t eat / we / much fast food /.

5. a lot of vitamins / fruit and vegetables / have /.

Lời giải chi tiết:

1. My sister never drinks soft drinks.

(Chị tôi ko khi nào hấp thụ nước ngọt.)

2. Acne affects 80% of young people.

(Mụn mụn nhọt tác động cho tới 80% tầng lớp thanh niên tuổi tác.)

3. He has bread and eggs for breakfast.

(Anh ấy ăn bánh mỳ và trứng mang lại bữa sáng sủa.)

4. We don’t eat much fast food.

Xem thêm: hình xăm rồng quấn tay

(Chúng tớ ko ăn rất nhiều món ăn nhanh chóng.)

5. Fruit and vegetables have a lot of vitamins.

(Hoa trái khoáy và rau củ với rất rất nhiểu Vi-Ta-Min.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences from the prompts. You may have vĩ đại change the words or add some.

(Viết những câu hoàn hảo kể từ khêu ý. Quý khách hàng rất có thể cần thay cho thay đổi những kể từ hoặc tăng một số trong những kể từ.)

1. tofu / be / healthy.

2. many Vietnamese / drink / green tea.

3. she / not / use / suncream.

4. father / not / exercise / every morning.

5. most children / have / chapped  lips and  skin / winter.

Lời giải chi tiết:

1. Tofu is healthy.

(Đậu phụ chất lượng mang lại sức mạnh.)

2. Many Vietnamese drink green tea.

(Nhiều người nước Việt Nam tợp trà xanh lơ.)

3. She does not use suncream.

(Cô ấy ko dùng kem kháng nắng nóng.)

4. My father does not exercise every morning.

(Cha tôi ko tập luyện thể thao hằng sáng.)

5. Most children have chapped lips and skin in winter.

(Hầu không còn trẻ nhỏ bị nứt nẻ môi và domain authority vô ngày đông.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Discuss and write a simple sentence from the two given sentences.

(Làm việc bám theo group. Thảo luận và viết lách một câu đơn kể từ 2 câu tiếp tục mang lại.)

Example:

Many people are running. (Nhiều người đang hoạt động.)

Many people are exercising. (Nhiều người đang được tập luyện thể thao.)

=> Many people are running and exercising.

(Nhiều người đang hoạt động và tập luyện thể thao.)

1. We avoid sweetened food. We avoid soft drinks.

(Chúng tôi tách thực phẩm ngọt. Chúng tôi tách nước ngọt.)

=> We avoid __________________________.

2. My dad loves outdoor activities. I love outdoor activities.

(Bố tôi rất rất quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên. Tôi yêu thương những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.)

=> My _________________love outdoor activities.

3. You should wear a hat. You should wear suncream.

(Bạn nên team nón. Quý khách hàng nên bôi kem kháng nắng nóng.)

=> You should wear _____________________.

4. My mother read the health tips. My mother downloaded the health tips.

(Mẹ tôi phát âm những điều khuyên răn về sức mạnh. Mẹ tôi tiếp tục chuyên chở về những mẹo về sức mạnh.)

=> My mother _________________________.

Lời giải chi tiết:

1. We avoid sweetened food and soft drinks.

(Chúng tớ tách món ăn ngọt và nước ngọt.)

2. My dad and I love outdoor activities.

(Bố tôi và tôi rất rất quí những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.)

3. You should wear a hat and suncream.

(Bạn nên team nón và bôi kem kháng nắng nóng.)

4. My mother read and downloaded health tips.

(Mẹ tôi phát âm và chuyên chở những nhiều mẹo về sức mạnh.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Make similar conversations for the health problems below. 3. Read the passage and choose the correct title for it. 4. Work in pairs. Discuss and make a list of the tips which help the Japanese live long lives. Present it vĩ đại the class. 5. Work in groups. Discuss and make a list of the tips that the Vietnamese can bởi vĩ đại live longer. Present it vĩ đại the class. Does the class agree with you?

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and write each word or phrase under the correct picture. Which skin condition is the most common among teenagers? 2. Read the passage and match the beginnings in A with the endings in B. 3. Read the passage again and choose the correct answer A,B, or C. 4. Work in pairs. Read the passage again. Pick the tips which you can easily follow. Share your ideas with your partner. 5. Work in groups. Read about the health problems below. Discuss and make notes of some tips you ca

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss and tick () the habits you think are good for your health. 2. Listen and tick (✓) the habits mentioned. 3. Listen again and give short answers vĩ đại the questions. 4. Work in groups. Discuss and make notes of the tips from the listening. Then share them with the class. 5. Write a passage of about 70 words vĩ đại give advice on how vĩ đại avoid viruses.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Looking back

  1. Complete the sentences with the verbs below. 2. Write the words below next vĩ đại their definitions. 3. Tick (✓) simple sentences. 4. Change the following sentences into simple ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 2 Project

  Your class is starting a chiến dịch vĩ đại make your school a healthier place. In groups, make a poster about a bad habit that the students in your school often bởi and give some tips vĩ đại change that habit.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: service pack là gì

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.