technician la gi

/tek´ni∫ən/

Thông dụng

Danh từ

Nhà nghệ thuật, mái ấm trình độ chuyên môn, nghệ thuật viên
Thợ máy giỏi

Chuyên ngành

Cơ - Điện tử

Kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật

Cơ khí & công trình

nhà kỹ thuật

Xây dựng

kỹ thuật gia

Kỹ thuật cộng đồng

chuyên viên kỹ thuật
kỹ thuật viên

Giải quí EN: A person trained in and expert in a given applied field, or in the performance of one or more mechanical processes. Giải quí VN: Là người được đào tạo nhằm phát triển thành một Chuyên Viên nhập một nghành nghề dịch vụ hoặc một hoạt động và sinh hoạt nào là bại của một hoăc nhiều quy trình.

building technician
kỹ thuật viên xây dựng
chief technician
kỹ thuật viên trưởng
construction technician
kỹ thuật viên xây dựng
electronics technician
kỹ thuật viên năng lượng điện tử
heating technician
kỹ thuật viên nhiệt
technician architect
kỹ thuật viên con kiến trúc
technician designer
kỹ thuật viên thiết kế
young technician station
trạm những nghệ thuật viên trẻ

Kinh tế

chuyên gia kỹ thuật

Bạn đang xem: technician la gi

nhân viên kỹ thuật

Xem thêm: high school diploma la gi

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ