thanh co sp

SP Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Thanh Cơ tiếp tục thâm nhập bộ thu thập thức thần SP Âm Dương Sư nhập thời hạn cho tới. SP Thanh Cơ có tầm quan trọng tiến công đơn thể và hoàn toàn có thể triệu hồi pet. Sở kĩ năng của SP Thanh Cơ khá là bá đạo, vừa vặn vô hiệu hoá năng lực hồi ngày tiết, kéo thanh hành đồng của tiềm năng. Vừa hạn chế công, tăng sát thương nhận nhập và hạn chế thủ của mục tiêu… SP Bakkotsu Kiyo Hime xuất hiện tại tiếp tục là một trong những làn bão mới nhất nhập PVP leo rank. Hãy cùng Game Việt coi qua Chi Tiết Sở Kỹ Năng SP Bakkotsu Kiyo Hime Phược Cốt Thanh Cơ Onmyoji ở nội dung bài viết bên dưới.

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Bạn đang xem: thanh co sp

Chi Tiết Sở Kỹ Năng SP Bakkotsu Kiyo Hime

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-1

Skill1: Triền Tâm

(0 Lửa) Đánh thông thường. SP Bakkotsu kích nổ sương thong manh nhập tiềm năng thực hiện 70% sát thương theo gót công.
Phược Cốt Thanh Cơ từng phen tiến công tiếp tục gắn 1 debuff “trúng độc” 3 tầng giữ lại nhập 5 lượt lên tiềm năng. Đồng thời khiến cho tiềm năng bị hạn chế trăng tròn điểm chống thủ cho tới không còn trận (tối nhiều hạn chế 200 điểm).

phim-hd-thuyet-minh-vietsub

Level2: Sát thương tăng trở thành 80% công
Level3: Sát thương tăng trở thành 90% công
Level4: Sát thương tăng trở thành 100% công
Level5: SP Bakkotsu Kiyo Hime từng phen tiến công tiếp tục gắn 1 debuff trúng độc Lever 5 giữ lại nhập 5 lượt lên tiềm năng. Đồng thời, khiến cho kẻ này bị hạn chế 50 điểm chống thủ cho tới không còn trận (tối nhiều hạn chế 500 điểm).

Trúng Độc (trạng thái, hạn chế ích): Giảm 10% vận tốc. Khi Chịu đựng sát thương loại gián tiếp có khả năng sẽ bị bỏ lỡ chống thủ thông qua số Lever độc x 10. phần lớn debuff trúng độc hoàn toàn có thể nằm trong dồn hiệu lực thực thi hiện hành trừ thủ.

English

Skill1  (纏心): SP Bakkotsu Kiyo Hime attacks a single target dealing damage equal lớn 70% of SP Bakkotsu Kiyo Hime’s attack. When SP Bakkotsu uses this attack, inflicts poison level 3 lasts for 5 turns. Also reduces the target’s Debuff defense by trăng tròn, lasts until the over of battle (max 200).

Poison
Debuff, State: Speed is reduced by 10%. When receiving indirect damage, defense is reduced by 10 * poison level. Poison can be stacked.

Level2 Increases damage lớn 80%
Level3 Increases damage lớn 90%
Level4 Increases damage lớn 100%
Level5 Poison level increases 5 and defense reduction increases lớn 50 (max 500)

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

Skill2 Thực Cốt

(0 lửa) Chọn 1 tiềm năng ko tính vật triệu hồi nhằm gắn debuff Oán, đôi khi gọi rời khỏi Xà Linh. Mỗi hiệp đấu chỉ được gọi 1 phen. Hiệu trái khoáy có một không hai.
Khi tiềm năng bám Oán bị kết liễu thì Xà Linh quay trở lại. SP Thanh Cơ được giải toàn cỗ kiểm soát (giải được cả cảm giác trục xuất cho tới SP Thanh Cơ – skill của Hoàn). Và hít vào 40% toàn bộ những tính chất của tiềm năng.

Dính sát thương trí mạng (gây chết) thì nhảy xồ nhập tiềm năng đang được bám Oán. Khiến tiềm năng tiếp sau đó Chịu đựng sát thương loại gián tiếp thì bị hạn chế ngày tiết tối nhiều vì chưng đích số sát thương gánh Chịu đựng (tối nhiều hạn chế 20%). Sau này sẽ bị tiêu diệt nằm trong Xà Linh.

Lv2: Sau khi Xà Linh hành vi thì tăng cho tới SP Thanh Cơ 30% thanh hành vi.
Lv3: Khi được triệu hồi Xà Linh hành vi ngay lập tức lập tức
Lv4: Xà Linh tồn bên trên thì SP Thanh Cơ được hạn chế 40% sát thương nhận nhập. Giảm sát thương nhận nhập của SP Thanh Cơ vận dụng cho tất cả sát thương chuẩn chỉnh.
Lv5: Kẻ địch bám Oán hành vi hoàn thành thì Xà Linh được tiến công thêm một phen.

Oán (thông dụng, ấn ký): Mỗi 1% ngày tiết tổn thất chuồn tiếp tục  tăng 1% sát thương nhận nhập và hạn chế 1% chỉ số tiến công.

Xà Linh (vật triệu hồi): Không thể bị tiến công, thừa kế toàn cỗ chỉ số của SP Thanh Cơ. Lúc được gọi rời khỏi thì vô hiệu vật triệu hồi lúc này ngoài địa điểm vật triệu hồi. Khi hành vi nó sẽ bị tiến công kẻ bám “Oán” thực hiện 200% sát thương và gắn tăng debuff “Oán Hỏa” trong một lượt.
Xà Linh sẽ không còn thể bị Hóa Kình lựa chọn thực hiện tiềm năng nhằm gắn Xích Giáp xả sát thương chuẩn chỉnh AOE.

Oán Hỏa Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-5

: Gây 99% sát thương loại gián tiếp khi chính thức lượt.

_

English

Skill2​ (蝕骨) (passive): After selecting a non-summoned enemy, SP Kiyo Hime inflicts them with 恐 and summons her Snake Spirit. This skill can only be used once per round, unique effect.
When SP Kiyohime receives lethal damage, the Snake Spirit launches at the target with 恐 and reduces their max HP by the same amount of damage she received (max 20% of the target’s HP), and then the Snake Spirit is KO’d.


Common, Mark: For every 1% of HP lost upon being inflicted, reduces attack by 1% and increases damage received by 1%.

Xem thêm: xin avast cleanup key

怨火
Debuff, State: Deals 99% indirect damage at the start of turn.

Snake Spirit 

Cannot receive damage. It inherits all of SP Kiyo Hime’s stats and replaces any already existing summoned ally on the field. During its turn, attacks the target with 恐 dealing damage equal lớn 200% of its attack. Then inflicts them with 怨火, last for 1 turn.
When the target with 恐 is KO’d, the Snake Spirit returns lớn SP Kiyo Hime and removes all controlling effects on her, and absorbed of all the KO’d target’s stats (absorbed attack and HP cannot exceed SP Kiyo Hime’s).

麗障
Buff, Mark: Damage received is reduced by 60% (cannot exceed 40% of own attack). This effect is removed upon receiving a single attack.

Level2 After the Snake Spirit attacks, increases SP Kiyo Hime’s move bar by 30%
Level3 After the Snake Spirit is summoned it immediately launches an attack
Level4 When the Snake Spirit is on the field, grants SP Kiyo Hime damage reduction (includes true damage)
Level5 After the target with 恐 takes an action, the Snake Spirit immediately attacks

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-3

Skill3 Giáng Cổ Chi Đồng

(3 Lửa) SP Thanh Cơ tiến công 1 tiềm năng 3 phen, từng phen thực hiện 70% sát thương theo gót công. Đồng thời gắn 1 tầng debuff Đồng Cổ lên tiềm năng trong một lượt. Sau khi Xà Linh quay trở lại, kĩ năng fake trở thành Ái Oán Chước Thân.
Đồng Cổ (giảm ích, ấn ký): Tích lũy tối nhiều 3 tầng. Khi được hồi ngày tiết, chi phí trừ 1 tầng nhằm vô hiệu hóa hồi ngày tiết.

Oán Hỏa Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6

(giảm ích, ấn ký): Đầu lượt nhận 99% sát thương loại gián tiếp.

Lv2: Sát thương từng phen tiến công tăng thêm 85%.
Lv3: Debuff Đồng Cổ tiếp tục chi phí trừ 1 tầng nhằm vô hiệu hóa năng lực được buff hành vi của tiềm năng (cấm kéo lượt).
Lv4: Sát thương từng phen tiến công tăng thêm 100%.
Lv5: Debuff Đồng Cổ kích hoạt thì hạn chế 8% ngày tiết tối nhiều của tiềm năng (tối nhiều hạn chế 20%). Máu tối nhiều theo gót nấc tối đa, ko tính bị hạn chế trừ những loại.

Skill-SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-4

Skill Ái Oán Chước Thân (3 Lửa): Tấn công tiềm năng 3 phen từng phen thực hiện 70% sát thương và gắn debuff Đồng Cổ trong một lượt. Sau cơ gắn “Oán Hỏa” cho tới toàn cỗ quân thù nhập 3 lượt. Đẳng cung cấp kĩ năng tuân theo gót Lever của Giáng Cổ Chi Đồng.

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-2

_

English

Skill3 (降蠱の瞳) Attacks a single target 3 times, dealing damage equal lớn 70% of SP Kiyo Hime’s attack with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn.
When the Snake Spirit returns lớn SP Kiyo Hime, this skill changes lớn 愛怨灼身.

瞳蠱
Debuff, Mark: Triggers when the inflicted target receives healing, consumes 1 layer lớn negate the effect. Max 3 layers.

Level2 Damage for each hit increases lớn 85%
Level3 When the target with 瞳蠱 receives a boost lớn their move bar, 1 layer is consumed lớn negate the effect
Level4 Damage for each hit increases lớn 100%
Level5 When 瞳蠱 is triggered, reduce the target’s max HP by 8% (max 20%)

Skill 愛怨灼身
Attacks a single target 3 times, dealing damage equal lớn 70% of SP Kiyo Hime’s attack with each hit and inflicts them with 瞳蠱, sustained for 1 turn. Then inflicts all enemies with 怨火, last for 3 turns.

Xem thêm: bang ngoc cho ad lien quan

Ngự hồn đề nghị:

Châm Nữ, Võng Thiết, Tâm Nhãn…
Công (Tốc)/Công/Crit/Crit Dmg.

SP-Bakkotsu-Kiyo-Hime-Phuoc-Cot-Thanh-Co-Am-Duong-Su-Onmyoji-Gameviet.mobi-6-2

Xem Thêm:

  • Chi Tiết Sở Kỹ Năng SSR Kinnara Khẩn Na La Onmyoji 
  • Bộ Kỹ Năng SSR Suzuka Gozen Linh Lộc Ngự Tiền Onmyoji
  • Danh Sách Thức Thần Âm Dương Sư – Onmyoji Shikigami List
  • Thức Thần SP Matsuyoi Ubume Đãi Tiêu Cô Hoạch Điểu Onmyoji
  • SP Rokumei Ootakemaru Lộc Minh Đại Nhạc Hoàn Onmyoji
  • SP Worldly Aoandon Phù Thế Thanh Hành Đăng Onmyoji