thue tieu thu dac biet tieng anh

VIETNAMESE

thuế hấp phụ quánh biệt

Bạn đang xem: thue tieu thu dac biet tieng anh

thuế sản phẩm hóa

Thuế hấp phụ nhất là loại thuế loại gián thu, tấn công nhập một vài loại sản phẩm & hàng hóa, cty mang tính chất hóa học xa vời xỉ nhằm mục đích thay đổi việc phát triển, nhập vào và chi tiêu và sử dụng xã hội. Đồng thời thay đổi mạnh thu nhập của những người chi tiêu và sử dụng.

1.

Mục chi phí của chính phủ nước nhà là nâng lên hiệu suất cao của luật lợi nhuận và thuế hấp phụ quan trọng.

The government's objective was to tướng improve the effectiveness of revenue and excise tax laws.

Xem thêm: màu burgundy là màu gì

2.

Trong quy trình vận gửi sản phẩm & hàng hóa qua quýt biên cương thông thường rất cần phải đóng góp thuế hấp phụ quan trọng.

Moving goods across a border often requires the payment of excise tax.

Những thời khắc bị tấn công thuế hấp phụ quan trọng gồm những:

- Khi nhập vào sản phẩm & hàng hóa (import)

Xem thêm: city of morro bay

- Khi sản phẩm & hàng hóa được phân phối bởi đơn vị chức năng phát triển (sale by the manufacturer)

- Khi sản phẩm & hàng hóa được phân phối bởi đơn vị chức năng kinh doanh nhỏ (sale by the retailer)

- Khi được người chi tiêu và sử dụng hoặc đơn vị chức năng phát triển dùng (use by the manufacturer or consumer)