tick la gi

/tik/

Thông dụng

Danh từ

Tiếng tích tắc (âm thanh nhẹ nhàng, tái diễn đều đều; nhất là của đồng hồ)
on the tick
đúng giờ
at seven to tát the tick; on the tick of seven
đúng bảy giờ
(thông tục) khoảnh tự khắc, giây phút, tích tắc, một chút
in a tick
trong khoảnh tự khắc, vô giây lát
just wait a tick!
hãy đợi một lát!
Dấu kiểm (dấu ghi lân cận một khoản mục bên trên một phiên bản list để hiểu là khoản mục này đã được đánh giá hoặc đã trải hoặc là đúng)
to mark with a tick
đánh vết kiểm

Nội động từ

Kêu tích tắc (đồng hồ)
(+ over) chạy ko (một chiếc máy..)
to tick off
đánh vết (để kiểm điểm)
to tick off the items in a list
đánh vết những khoản của một danh sách
to tick out
phát đi ra (điện tín, tin yêu tức) (máy năng lượng điện báo)
to tick away/by
trôi qua loa (về thời gian)
to tick something away
đánh vết sự trôi qua loa của thời hạn (về đồng hồ đeo tay..)
to tick somebody off
(thông tục) quở trách cứ, la mắng ai

Danh từ

(động vật học) con cái bét, con cái ve sầu, con cái tích (sống ký sinh và hít máu)
Người không dễ chịu, người xứng đáng khinh; vật mạt rệp
Vải quấn (nệm, gối) (như) ticking

Danh từ

(thông tục) sự mua sắm chịu; sự cung cấp chịu

Nội động từ

(thông tục) mua sắm chịu; cung cấp Chịu mang lại (ai); mua sắm Chịu (hàng); cung cấp Chịu (hàng)

hình thái từ

  • V-ing: ticking
  • Ved : Ticked

Chuyên ngành

Toán & tin yêu

dấu kiểm
major tick
dấu kiểm chính

Điện lạnh

gõ (nhịp)
tích tắc

Kỹ thuật công cộng

đánh dấu
to provide the tick
đánh vết bởi những vạch
dấu
dấu hiệu
dấu móc chuẩn
vết

Kinh tế

nhích một chút- (lên hoặc xuống) một gạch

Giải quí VN: Biến gửi giá chỉ theo phía xuống vô giao thương mua bán kinh doanh chứng khoán. Các căn nhà phân tách nghệ thuật để ý lay chuyển nhỏ (tick) liên tiếp tăng hoặc hạn chế của kinh doanh chứng khoán để sở hữu một ý niệm về khunh hướng kinh doanh chứng khoán. Từ ngữ này cũng hoàn toàn có thể vận dụng bên trên toàn thị ngôi trường. Xem closing tick, Downtick, Minus tick, Plus tick, Short sale rule, Technical Analaysis, Uptick, Zero-minus tick, Zero-plus tick.

sự mua sắm Chịu, cung cấp chịu

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
beat , blow , clack , click , clicking , flash , instant , metallic sound , minute , moment , pulsation , pulse , rap , second , shake , tap , tapping , throb , ticktock , twinkling , wink , kiểm tra , cross , dash , flick , indication , line , mark , stroke , x * , crack , trice , twinkle
verb
beat , clack , pulsate , tap , thump , ticktock , acarid , bloodsucker , insect , louse , mite , parasite , pest
phrasal verb
itemize , list , numerate

Bạn đang xem: tick la gi

Xem thêm: chuc mung sinh nhat me

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ