Tính Diện Tích Hình Chữ Nhật

Bạn đang xem: Cách Tính diện tích s Hình Chữ Nhật lúc biết Chu Vi, diện tích Hình Chữ Nhật trên onfire-bg.com

Công thức tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật được tính bằng tổng độ dài các đường bảo phủ hình, cũng đó là đường bao bọc toàn bộ diện tích.

Bạn đang xem: Tính diện tích hình chữ nhật

Đang xem: Tính diện tích s hình chữ nhật lúc biết chu vi

Chu vi hình chữ nhật bằng2 lần tổng của chiều dài cùng chiều rộng.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách giải:Cách này vận dụng mối tương quan giữa hai cách làm tính diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật.

Xem thêm: Cách Tính Số Hạt Vòng Tay Sinh Lão Bệnh Tử Trong Chọn Vòng Tay Trầm Hương

Ta gồm chu vi hình chữ nhật ABCD = (a + b) x 2 = (dài + rộng) x 2 = 98m

Suy ra tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật ABCD = 98/2 = 49m

Tiếp tục sử dụng cách thức lọc hàng số và nhiều loại trừ, ta có những cặp số chiều dài cùng chiều rộng sau rất có thể áp dụng để tính diện tích hình chữ nhật ABCD 360m2. Bí quyết tính diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng.

Diện tích 360m2= 1 x 360 = 2 x 180 = 3 x 120 = 4 x 90 = 5 x 72 = 6 x 60, 8 x 45 = 9 x 40 = 10 x 36 = 12 x đôi mươi = 15 x 16.

Như vậy từ bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật, chúng ta cũng có thể quy ra tổng chiều dài cùng chiều rộng lớn hình chữ nhật khi cùng lại phù hợp nhất cùng với cặp số 9 với 40. Suy ra chiều nhiều năm của hình chữ nhật bởi 40m.

| win79 | https://nhacai789bet.co/ |