toan cau hoa tieng anh la gi

Toàn cầu hóa là định nghĩa dùng làm mô tả những thay cho thay đổi vô xã hội và vô nền kinh tế tài chính toàn cầu, dẫn đến vị ông tơ link và trao thay đổi càng ngày càng tăng trong những vương quốc, những tổ chức triển khai hoặc những cá thể ở góc nhìn văn hóa truyền thống, kinh tế tài chính.

Bạn đang xem: toan cau hoa tieng anh la gi

1.

Chúng tớ cần tận dụng tối đa ưu thế của toàn thị trường quốc tế hóa, sự tăng thêm của sale thương nghiệp sản phẩm & hàng hóa.

We must take advantage of the increased globalization of the commodity trading business.

Xem thêm: tâm trạng mị trong đêm tình mùa xuân

2.

Xem thêm: butterfly minimal tattoo

Ngày ni, tất cả chúng ta đang được sinh sống vô thời đại của toàn thị trường quốc tế hoá kinh tế tài chính.

Today, we are living in the era of economic globalization.

Toàn cầu hóa (Globalization) là định nghĩa được dùng nhằm tế bào mô tả sự dựa vào cho nhau càng ngày càng tăng (growing interdependence) của những nền kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống và số lượng dân sinh bên trên toàn cầu, bởi thương nghiệp xuyên biên cương (cross-border) về sản phẩm & hàng hóa và công ty, technology, và những loại góp vốn đầu tư (flows of investment), thế giới và vấn đề.