Toán Chia

Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được thiết kế quen cùng với phép tính phân tách và các bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này onfire-bg.com tiếp tục cung ứng các kiến thức trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Toán chia

1. Ôn tập giải pháp chia cho số có một chữ số

*

Thực hiện tại phép phân tách theo máy tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bằng 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách chia cho số gồm 2 chữ số

2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện phép chia theo thiết bị tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

20 phân chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bằng 4, viết 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, phép chia này là phép phân tách hết.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Joker Bằng Tiếng Anh, Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Joker

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia gồm số dư

*

Thực hiện phép chia theo đồ vật tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép chia - nhân - trừ.

51 phân chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bằng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép phân chia cho số gồm 2 chữ số

Những chú ý khi triển khai phép chia số có hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia bao gồm số dư bởi 0

Phép chia gồm dư là phép chia có số dư không giống 0

Phép chia gồm dư thì số dư luôn nhỏ dại hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số tự nhiên

*

Hàng đối kháng trăm, hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp 1-1 vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài tập áp dụng toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà từng ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi tất cả bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài xích giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bằng 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bằng 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bằng 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 phân tách 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bằng 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 phân tách 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bằng 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bằng 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bởi 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia gồm số dư

*

205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 chia 45 bởi 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 chia 46 bởi 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bằng 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 chia 57 bằng 8, viết 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bằng 3

3 không phân tách được mang đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân tách 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không phân tách hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo nguyên tắc ưu tiên: phép nhân phân chia trước, cộng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân tách thì triển khai thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy từng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: kiếm tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: sân vườn cây nạp năng lượng quả nhà bác bỏ Tư bao gồm 800 cây ăn quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng tất cả bao nhiêu cây ăn uống quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số, học sinh cần phải chăm chỉ làm bài tập để thành thục công việc tính phép chia. Liên tiếp theo dõi onfire-bg.com để được cung cấp thêm các kiến thức bổ ích nhé.

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88
W88
| SUNCITYVN | win79 - Đánh bài online tiền thật trên mobile