tong cua so bi tru so tru va hieu la 8470

Câu hỏi

Trần Mai Dương

4 mon 12 năm ngoái khi 18:59

Bạn đang xem: tong cua so bi tru so tru va hieu la 8470

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8470. Tìm số bị trừ và hiệu nhập quy tắc trừ bại biết hiệu = 1/4 số trừ

Phạm Thanh Linh

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu = 8470. Tìm số bị trừ và hiệu nhập quy tắc trừ bại, biết hiệu = 1/4 số bị trừ.

Xem chi tiết

nguyen anh ngoc

19 mon 12 năm ngoái khi 14:00

tổng của số bị trừ , số trừ và hiệu là 8470 mò mẫm số trừ và hiệu nhập quy tắc trừ bại biết số trừ = 1/4 hiệu

Xem chi tiết

nguyễn ngọc yến

6 mon 12 năm ngoái khi 10:00

tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8470.mò mẫm số trừ và hiệu số nhập quy tắc trừ bại biết ,hiệu số = 1/4 số trừ 

Xem chi tiết

Đỗ Thị Phương Mai

2 mon 12 năm ngoái khi 16:19

tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470. mò mẫm số trừ và hiệu nhập quy tắc trừ bại biết hiệu vị 1/4 số trừ. 

Xem chi tiết

Xem thêm: alcohol la gi

Thùy Linh

2 mon 12 năm ngoái khi 12:50

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8470. mò mẫm số trừ và hiệu số nhập quy tắc trừ bại biết, hiệu số vị 1/4 số trừ. Số trừ là... Hiệu số là....

Xem chi tiết

Thiên Long

2 mon 12 năm ngoái khi 12:51

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu là 8470. mò mẫm số trừ và hiệu số nhập quy tắc trừ bại biết, hiệu số vị 1/4 số trừ. Số trừ là... Hiệu số là....

Xem chi tiết

it south nice

tổng của số bị trừ  số trừ và hiệu là 8470. mò mẫm số trừ và hiệu số nhập quy tắc trừ bại biết hiệu bàng 1/4 số trừ

Xem chi tiết

trương tn

tổng của số bị trừ ,số trừ và hiệu là 8470.Tìm số trừ và hiệu nhập quy tắc trừ đó biết hiệu vị 1/4 số trừ

Xem chi tiết

tran hieu

Xem thêm: quy doi tien bitcoin

27 mon 7 năm nhâm thìn khi 21:01

Tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu vị 8470. Tìm số trừ và hiệu số nhập quy tắc trừ bại, biết hiệu số vị 1/4 số trừ.

Xem chi tiết