Tra Từ Vietgle

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*

*

*

*

present /"preznt - pri"zent/ pri"zent/
tính từ có mặt, hiện diệnkhổng lồ be present at...

Bạn đang xem: Tra từ vietgle

quý khách hàng đã xem: Vietgle tra từ

: xuất hiện ở...lớn be present lớn the mind: chỉ ra vào trí hiện giờ, ngày nay, bây chừ, ni, nàypresent boundaries: con đường nhãi giới hiện nay tạithe present volume: cuốn nắn sách này (ngôn từ học) hiện tạipresent tense: thời hiện nay tại (từ cổ,nghĩa cổ) chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡa very present help in trouble: sự trợ giúp hết sức sẵn sàng chuẩn bị trong khi hoảng sợ khó khăn khăn danh từ hiện nay, giờ đây, hiện nay, hiện giờ, hôm nay, bây giờat present: bây chừ, hiện giờ, dịp nàyfor the present: trong lúc này, hiện tại giờ (pháp lý);(nghịch cợt) tài liệu này, bốn liệu nàyby these presents: bởi phần lớn tài liệu này (ngữ điệu học) thời hiện nay tại danh từ qua biếu, đồ vật khuyến mãi ngay, tặng phẩmkhổng lồ make somebody a present of something: biếu ai vật gì, tặng kèm ai chiếc gì danh từ tư nạm giơ súng ngắm tư cầm cố bồng súng chào

ngoại cồn từ chỉ dẫn, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô rathe case presents some difficulty: trường đúng theo này lòi ra một số nặng nề khăn gửi, trình, nộp, dângto lớn present the credentials: trình quốc thưto lớn present a petition: đưa một bản kiến nghịto present a cheque for payment: nộp séc để lĩnh tiền giãi bày, trình diễn, biểu thịto lớn present the question very cleary: trình bày vấn đề một giải pháp rất rõ ràng diễn đạt (một vsinh sống kịch); cho (diễn viên) ra mắtto lớn present oneself: trình diện; dự thi; nảy sinh, mở ra, biểu lộ ralớn present oneself before the jury: trưng bày trước ban giám khảothe idea presents itself to my mind: ý nghĩ về nảy ra trong trí khôn tôi giới thiệu (ai cùng với ai); chuyển (ai) vào yết loài kiến, gửi (ai) vào bệ con kiến (vua...)to be presented at court: được đưa vào chầu, được chuyển vào yết con kiến vua (tôn giáo) tiến cử (thầy tu cùng với giám mục nhằm thống trị xđọng đạo) biếu khuyến mãi (ai loại gì) (quân sự) giơ (súng) ngắm (quân sự) bồng (súng) chàokhổng lồ present arms: bồng súng chàohiện nay tạiat the present time: vào thời khắc hiện nay tạipresent value: giá trị hiện nay tạitrình bàyLĩnh vực: toán & tinhiện nay naypresent requirement: nhu yếu hiện tại naytrình diễnpresent (vs)đưa rapresent (vs)trình bàypresent (vs)trình diễnpresent condition current situationhiện tại trạngpresent tensehiện hànhpresent tensehiện tại tạipresent tensehiện tại thờipresent timehiện tại hànhpresent timehiện nay tạipresent timehiện tại thờipresent valuecực hiếm hiện cópresent valuegiá trị hiện tại thờipresent valvehiện tại giábày tỏđưanộptrìnhfailure khổng lồ present: sự chưa thể trình (phiếu khoán)present a cheque for payment (khổng lồ ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnpresent a letter for signature (lớn ...): trình thỏng để ký têntrình bàyxuất trìnhpresent a cheque for payment (khổng lồ ...): xuất trình đưa ra phiếu để lãnh tiềnnet present valuegiá chỉ hiện tại thuầnnet present valuehiện nay giá bán ròngnet present valuephương pháp quý giá thực tại tịnhnet present value methodphương pháp tính cực hiếm ngày nay thuầnpresent capitalvốn đang gọipresent capital valuequý hiếm hiện nay của tư bảnpresent capital valuecực hiếm vốn sẽ gọipresent discounted valuecực hiếm bây chừ tách tínhpresent incomecác khoản thu nhập trước mắtpresent month (the ...)tháng nàypresent needsnhu yếu hiện tại tạipresent valuequý giá hiện tạipresent valuehiện giápresent valuethời giápresent year (the ...)năm nay tính từ bỏ o xuất hiện, hiện hữu o hiện giờ, ngày nay, giờ đây, nay, này danh tự o bây chừ, hiện nay, bây giờ, hiện thời, hôm nay, bây chừ o (pháp lý);(chơi cợt) tư liệu này, bốn liệu này § present assignment : đưa ra quyết định hiện giờ § present value : cực hiếm bây giờ § present value profit : ROI hiện nay tại

*

present

Từ điển Collocation

present
adj.

VERBS be | remain

ADV. ever the ever present risk of pollution

PHRASES past and present a danh mục of all club members, past & present

Từ điển WordNet

something presented as a gift

his tie was a present from his wife

v.

Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Lido Tuyển Dụng, Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Lido

formally present a debutante, a representative of a country, etc.

adj.

spatial sense; being or existing in a specified place

the murderer is present in this room

present at the wedding

present at the creation

English Synonym & Antonym Dictionary

presents|presented|presentingsyn.: award bestow deliver donate extend give grant h& over offer submit tenderant.: absent future past
| win79 | https://nhacai789bet.co/ |