trac nghiem cpc vn cnkt

  • Home
  • DS thí sinh
  • Hệ thống

Danh sách sỹ tử dự thi

Bạn đang xem: trac nghiem cpc vn cnkt

Xem list thi
Kỳ thi: Đơn vị:
Lần thi: Lớp cấp cho 4:
STT 
SBD 
Họ tên 
Năm
sinh
 
Đơn vị công tác 
Bậc thợ thuyền hiện tại tại 
Ngày nâng lộc ngay gần nhất 
TGGB cho tới 31/12/2023 (tháng) 
Nghề dự thi 
Bậc thợ
dự thi
 
ID NS 
 

No data vĩ đại display

Xem thêm: phấn tươi essence mousse review

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight ArrowHide
STT 
Đơn vị 
Họ tên 
Năm
sinh
 
Thời gian lận công tác làm việc P..ĐĐ 
ĐĐV 
TKTTĐK 
Kỹ sư công thức  
Kỹ sư scada 

No data vĩ đại display

Down ArrowUp ArrowLeft ArrowRight ArrowHide

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG | 78A - Duy Tân - Phường Hòa Thuận Đông - Quận Hải Châu - Tp Thành Phố Đà Nẵng | 84-236-2221028, Fax: 84-236-3625071