truoc cong nguyen tieng anh la gi

VIETNAMESE

trước Công nguyên

Bạn đang xem: truoc cong nguyen tieng anh la gi

Before the Common Era

NOUN

BCE/B.C (Before Christ)

Trước Công vẹn toàn là 1 trong những thuật ngữ được dùng nhằm nói đến khoảng chừng thời hạn trước lúc năm 0 nhập lịch Công vẹn toàn.

1.

Vào khoảng chừng thời điểm đầu thế kỷ loại nhất trước Công vẹn toàn, quần thể lăm le cư đang được không ngừng mở rộng đáng chú ý.

Xem thêm: xem avatar musik

Around the beginning of the first century BCE, the settlement was considerably enlarged.

2.

Các mái ấm khảo cổ học tập vẫn trị sinh ra dẫn chứng đã cho thấy rượu chát đang được phát triển ở Ý kể từ thế kỷ loại 8 trước Công vẹn toàn.

Archeologists have discovered evidence that wines have been created in Italy since the 8th century BCE.

Một số tên thường gọi thông thường được dùng nhằm chỉ trước Công vẹn toàn và sau Công vẹn toàn nhập giờ Anh, cùng theo với khái niệm tương ứng:

- Before Christ (BC): Sử dụng nhằm chỉ thời hạn trước lúc Giêsu Kitô thành lập và hoạt động. Ví dụ: 500 BC (500 trước Công nguyên) tức thị 500 năm trước đó Lúc Giêsu Kitô thành lập và hoạt động.

Xem thêm: ezio auditore

- BCE (Before Common Era): Là một cơ hội thay cho thế mang đến "Before Christ" và ý nghĩa tương tự động, được dùng nhằm tách sự phối hợp thân thiết tôn giáo và lịch sử vẻ vang trong số văn bạn dạng ko tôn giáo.

- Anno Domini (AD): Sử dụng nhằm chỉ thời hạn sau khoản thời gian Giêsu Kitô thành lập và hoạt động. Ví dụ: 200 AD (200 sau Công nguyên) tức thị 200 năm sau khoản thời gian Giêsu Kitô thành lập và hoạt động.

- Common Era (CE): Là một cơ hội thay cho thế mang đến "Anno Domini" và ý nghĩa tương tự động, được dùng nhằm tách sự phối hợp thân thiết tôn giáo và lịch sử vẻ vang trong số văn bạn dạng ko tôn giáo.