trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

VIETNAMESE

trưởng chống nhân sự

Bạn đang xem: trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Trưởng chống nhân sự là kẻ hàng đầu phần tử nhân sự, điều hành và quản lý từng việc làm của tập thể nhóm, tương hỗ những chống ban không giống, ban giám đốc những yếu tố tương quan cho tới mối cung cấp lực lượng lao động.

1.

Trưởng chống nhân sự nhân sự tiếp tục mò mẫm tìm tòi ai cơ hoàn toàn có thể thực hiện lễ tân.

The personnel manager has been casting about for somebody who can act as receptionist.

2.

Xem thêm: soạn văn bản bằng giọng nói

Trưởng chống nhân sự liếc xuống list thương hiệu của những người dân nộp đơn.

The personnel manager glanced down the list of names of the applicants.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới chống nhân sự:

- executive (chuyên viên)

Xem thêm: lời cảm on đám cưới ngắn gọn

- colleague (đồng nghiệp)

- contractual employee (nhân viên hợp ý đồng)

- intern (thực tập luyện sinh)