tv series là gì

VIETNAMESE

phim truyền hình

Bạn đang xem: tv series là gì

phim truyền hình, phim truyện

television drama, television drama series

Phim cỗ là những phim được phát hành đại trà phổ thông nhằm phân phát sóng bên trên những kênh truyền hình một cơ hội rộng thoải mái.

1.

"How to tát Get Away with Murder" là một trong loạt phim truyền hình pháp luật của Mỹ bởi Peter Nowalk phát hành.

Xem thêm: gb to mb

"How to tát Get Away with Murder" is an American legal TV series produced by Peter Nowalk.

2.

"Peaky Blinders" hiện nay là một trong loạt phim truyền hình chạy khách.

"Peaky Blinders" is currently a hit TV series.

Xem thêm: gió phơn là gió

Cùng phân biệt movie series:

- Phim truyền hình (TV series) thông thường có rất nhiều luyện phim (episodes) và từng luyện kéo dãn dài khoảng chừng nửa tiếng.

- Phim năng lượng điện hình họa (Movie) thông thường có duy nhất một luyện và kéo dãn dài khoảng chừng 2 cho tới 3 giờ.