Uneti Là Trường Gì

Đại học tập Kinc tế kỹ thuật công nghiệp năm 20trăng tròn tuyển 4.888 tiêu chí trong các số ấy trên đại lý TP. hà Nội tuyển 3.422 tiêu chí.

Năm 20trăng tròn, ngưỡng bảo vệ unique đầu vào của trường tốt độc nhất là 15 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kinc tế nghệ thuật công nghiệp năm 2020 đã được công bố ngày 4/10, xem cụ thể tiếp sau đây.


Bạn đang xem: Uneti là trường gì

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020

Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinc Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20trăng tròn chính xác duy nhất ngay lập tức sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp thuận Đại Học Kinch Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 2020

Crúc ý: Điểm chuẩn bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có


Trường: Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước năm ngoái 2016 2017 2018 2019 2020 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201DKK Ngôn ngữ Anh (Chuyên ổn ngành Biên phiên dịch; Chuyên ngành giảng dạy) 16 Trung tâm HN
2 7340101DKK Quản trị kinh doanh (Chulặng ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị Marketing; Logistics với quản lý chuỗi cung ứng) 17.5 Cửa hàng HN
3 7340121DKK Kinh doanh Thương thơm mại (Chulặng ngành Kinc doanh thương mại; Tmùi hương mại điện tử) 17 Trung tâm HN
4 7340201DKK Tài chính bank (Chuim ngành Tài chủ yếu doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài bao gồm bảo hiểm; Đầu tứ tài chính) 16 Cơ sở HN
5 7340301DKK Kế toán (Chuyên ngành Kế toán thù doanh nghiệp; Kế toán nhà hàng quán ăn khách sạn; Kế tân oán công; Kế toán kiểm toán) 17 Thương hiệu HN
6 7480102DKK Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (Chuyên ổn ngành Mạng máy tính và truyền thông media dữ liệu; Chuim ngành bình yên thông tin) 17.5 Thương hiệu HN
7 7480201DKK Công nghệ ban bố (Chuyên ổn ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền dữ liệu với mạng thiết bị tính) 19.5 Trung tâm HN
8 7510201DKK Công nghệ chuyên môn cơ khí (Chuim ngành Công nghệ sản xuất máy; Máy và cơ sở xây dựng máy) 17 Trung tâm HN
9 7510203DKK Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Chulặng ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ năng lượng điện tử; Hệ thống cơ năng lượng điện tử trên ô tô) 18.5 Thương hiệu HN
10 7510301DKK Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Chulặng ngành Điện gia dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị điện, điện tử 18.5 Cửa hàng HN
11 7510302DKK Công nghệ nghệ thuật điện tử - Viễn thông (Chuyên ổn ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử) 16.5 Trung tâm HN
12 7510303DKK Công nghệ kỹ thuật điều khiển với tự động hóa hóa (Chuyên ngành Tự đụng hóa công nghiệp; Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) 18.5 Trung tâm HN
13 7540101DKK Công nghệ thực phđộ ẩm (Chuyên ngành Công nghệ đồ uống với con đường bánh kẹo; Công nghệ sản xuất cùng bảo vệ nông sản) 16 Cơ sở HN
14 7540202DKK Công nghệ sợi , dệt 15 Thương hiệu HN
15 7540204DKK Công nghê dệt, may (Chuyên ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) 18 Cửa hàng HN
16 7220201DKD Ngôn ngữ Anh (Chulặng ngành Biên phiên dịch; Chulặng ngành giảng dạy) 15 Thương hiệu Nam Định
17 7340101DKD Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị ghê doanh; Quản trị Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng ) 17 Thương hiệu Nam Định
18 7340121DKD Kinch doanh Thương mại (Chuyên ngành Kinh doanh tmùi hương mại; Thương mại điện tử) 16.5 Cửa hàng Nam Định
19 7340201DKD Tài chủ yếu bank (Chuyên ổn ngành Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Tài chủ yếu bảo hiểm; Đầu tứ tài chính) 15 Cửa hàng Nam Định
20 7340301DKD Kế toán thù (Chuyên ổn ngành Kế toán thù doanh nghiệp; Kế toán thù nhà hàng quán ăn khách sạn; Kế toán thù công; Kế tân oán kiểm toán) 16 Cửa hàng Nam Định
21 7480102DKD Mạng máy vi tính với truyền thông media tài liệu (Chuyên ổn ngành Mạng máy vi tính cùng truyền thông media dữ liệu; Chuyên ngành bình an thông tin) 16 Cửa hàng Nam Định
22 7480201DKD Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền tài liệu với mạng máy tính) 16.5 Trung tâm Nam Định
23 7510201DKD Công ngớm nghệ thuật cơ khí (Chuim ngành Công nghệ sản xuất máy; Máy với cửa hàng xây đắp máy) 15.5 Thương hiệu Nam Định
24 7510203DKD Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chuyên ổn ngành Kỹ thuật Robot; Hệ thống cơ điện tử; Hệ thống cơ điện tử bên trên ô tô) 16 Cửa hàng Nam Định
25 7510301DKD Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Chulặng ngành Điện dân dụng và công nghiệp; Hệ thống cung cấp điện; Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử 15.5 Thương hiệu Nam Định
26 7510302DKD Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - Viễn thông (Chulặng ngành Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử) 16 Cơ sở Nam Định
27 7510303DKD Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa (Chuim ngành Tự hễ hóa công nghiệp; Kỹ thuật tinh chỉnh với khối hệ thống thông minh; Thiết bị đo thông minh) 15.5 Cơ sở Nam Định
28 7540101DKD Công nghệ thực phẩm (Chulặng ngành Công nghệ thức uống và con đường, bánh kẹo; Công nghệ sản xuất và bảo vệ nông sản) 15.25 Cửa hàng Nam Định
29 7540202DKD Công nghệ tua , dệt 15 Thương hiệu Nam Định
30 7540204DKD Công ntởm dệt, may (Chuim ngành Công nghệ may; Thiết kế thời trang) 16 Trung tâm Nam Định
Học sinch chú ý, để triển khai làm hồ sơ đúng mực thí sinc coi mã ngành, tên ngành, khối xét tuyển chọn năm 2020 trên phía trên

Xem thêm: Báo Cáo Tài Chính Lazada - Làm Thế Nào Tạo Báo Cáo Tài Chính

STT Mã ngành Tên ngành Tổ phù hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201DKK Ngôn ngữ Anh 18.5 Cửa hàng Hà Nội
2 7340101DKK Quản trị kinh doanh đôi mươi.5 Thương hiệu Hà Nội
3 7340121DKK Kinc doanh Tmùi hương mại 19.5 Cửa hàng Hà Nội
4 7340201DKK Tài thiết yếu - Ngân hàng 18.5 Cơ sở Hà Nội
5 7340301DKK Kế toán 19.5 Cửa hàng Hà Nội
6 7480102DKK Mạng laptop cùng truyền thông dữ liệu 20 Cửa hàng Hà Nội
7 7480201DKK Công nghệ thông tin 22 Thương hiệu Hà Nội
8 7510201DKK Công nghệ nghệ thuật cơ khí 20 Trung tâm Hà Nội
9 7510203DKK Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử trăng tròn.5 Trung tâm Hà Nội
10 7510301DKK Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử 21.5 Thương hiệu Hà Nội
11 7510302DKK Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử - viễn thông 19 Trung tâm Hà Nội
12 7510303DKK Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa 22 Thương hiệu Hà Nội
13 7540101DKK Công nghệ thực phẩm 19 Trung tâm Hà Nội
14 7540202DKK Công nghệ tua, dệt 18 Trung tâm Hà Nội
15 7540204DKK Công nghệ dệt, may 21.5 Cơ sở Hà Nội
16 7220201DKD Ngôn ngữ Anh 16.5 Cửa hàng Nam Định
17 7340101DKD Quản trị gớm doanh 18.5 Cửa hàng Nam Định
18 7340121DKD Kinch doanh Thương thơm mại 17.5 Thương hiệu Nam Định
19 7340201DKD Tài chủ yếu - Ngân hàng 16.5 Cửa hàng Nam Định
20 7340301DKD Kế toán 17.5 Trung tâm Nam Định
21 7480102DKD Mạng máy tính với media dữ liệu 17.5 Cửa hàng Nam Định
22 7480201DKD Công nghệ thông tin 18.5 Trung tâm Nam Định
23 7510201DKD Công nghệ nghệ thuật cơ khí 18 Cửa hàng Nam Định
24 7510203DKD Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử 18 Trung tâm Nam Định
25 7510301DKD Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện, điện tử 18 Cửa hàng Nam Định
26 7510302DKD Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông 17.5 Cơ sở Nam Định
27 7510303DKD Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh cùng tự động hóa hóa 18.5 Cơ sở Nam Định
28 7540101DKD Công nghệ thực phẩm 17.5 Trung tâm Nam Định
29 7540202DKD Công nghệ sợi, dệt 16.5 Thương hiệu Nam Định
30 7540204DKD Công nghệ dệt, may 18.5 Thương hiệu Nam Định
Học sinh chú ý, để triển khai hồ sơ đúng chuẩn thí sinch xem mã ngành, tên ngành, khối hận xét tuyển chọn năm 20trăng tròn tại phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học tập bạ

Cliông chồng nhằm tham mê gia luyện thi ĐH trực đường miễn tổn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 20trăng tròn

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn 246 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2020


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te Ky Thuat Cong Nghiep 20đôi mươi chính xác độc nhất trên onfire-bg.com

Nổ hũ club online uy tín
game đổi thưởng uy tín gamedoithuong88 | xo so ket qua
W88