Ví dụ về cơ sở dữ liệu

- Chương trình cai quản điểm của học viên trường thpt được xem là một ứng dụng cơ sở dữ liệu. Chương trình thống trị sách thư viện cũng là 1 trong những ứng dụng đại lý dữ liệu

- Ứng dụng cơ sở dữ liệu của thư viện hà nội sẽ quản lí tin tức người đọc, thông tin người mượn, tin tức về các nhân viên trong thư viện và còn những dữ liệu về fan mượn đã mượn hồ hết quyển sách nào, ban đầu từ ngày bao nhiêu.

Bạn đang xem: Ví dụ về cơ sở dữ liệu

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu về Cơ sở tài liệu – Hệ cơ sở tài liệu là gì tiếp sau đây nhé

1. Hệ cơ sở dữ liệu

a. định nghĩa CSDL và hệ cai quản trị CSDL

- quan niệm CSDL: Một cơ sở tài liệu (Database) là một tập hợp các dữ liệu có tương quan với nhau, chứa thông tin của một đội nhóm chức nào kia (như một trường học, một ngân hàng, một công ti, một đơn vị máy,…), được tàng trữ trên các thiết bị lưu giữ để đáp ứng nhu cầu nhu cầu khai thác thông tin của tương đối nhiều người dùng với khá nhiều mục đích không giống nhau.

Ví dụ trong hình 1 ngơi nghỉ trên:Hồ sơ được tàng trữ ở bộ lưu trữ ngoài của dòng sản phẩm tính có thể xem là 1 trong những CSDL (tạm call làCSDL hs).

Xem thêm: Siêu Âm Nội Soi ( Eus Là Gì

- có mang Hệ QTCSDL: Phần mềm hỗ trợ môi trường dễ dãi và hiệu quả để chế tác lập, tàng trữ và khai quật thông tin của database được điện thoại tư vấn là hệ quản lí trị cơ sở dữ liệu (Database Management System).

- Thuật ngữ "Hệ CSDL" để có một CSDL với hệ QTCSDL quản trị và khai quật CSDL đó.

- Để lưu trữ và khai quật thông tin bằng máy vi tính cần đề nghị có:

+ CSDL

+ Hệ QTCSDL

+ những thiết bị vật lý (máy tính, đĩa cứng, mạng thiết bị tính…)

b. Những mức thể hiện của CSDL

Có 3 mức mô tả của CSDL:

- Mức đồ dùng lý: cho biết dữ liệu được lưu trữ như thế nào.

Ví dụ:TrongCSDL hscác tệp được tàng trữ trên vùng lưu giữ nào, tài liệu về mỗi học viên chiếm bao nhiêu byte?

- nút khái niệm: cho thấy dữ liệu nào được lưu trữ trong csdl và giữa những dữ liệu có quan hệ cùng với nhau như thế nào?

- Mức size nhìn: biểu lộ phần csdl mà người dùng cần khai thác

c. Những yêu ước cơ phiên bản của hệ CSDL

- Tính cấu trúc: tin tức trong csdl được lưu trữ theo một cấu tạo xác định

- Tính toàn vẹn: các giá trị tài liệu được lưu trữ trong CSDL buộc phải thỏa mãn một vài ràng buộc tùy thuộc vào hoạt động vui chơi của tổ chức cơ mà CSDL phản bội ánh

+ Ví dụ:Để bảo vệ tính trọn vẹn dữ liệu trên cột điểm, làm sao để cho điểm nhập vào thang điểm 10, những điểm của môn học phải để ràng buộc giá trị nhập vào: >=0 với

*

*


| win79 | https://nhacai789bet.co/ |