vo bai tap toan lop 5 tap 2 trang 6

1. Viết số đo tương thích vô dù trống

1. Viết số đo tương thích vô dù trống không :

 Hình thang 

Bạn đang xem: vo bai tap toan lop 5 tap 2 trang 6

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

\({4 \over 5}m\) 

\({1 \over 2}m\) 

\({2 \over 3}m\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

2.

a. Một hình thang sở hữu diện tích S 20m2, lòng rộng lớn 55dm và lòng bé xíu 45dm. Tính độ cao của hình thang.

b. Tính tầm nằm trong nhì lòng của một hình thang, hiểu được diện tích S hình thang vì thế 7m2 và độ cao vì thế 2m.

3. Một thửa ruộng hình thang sở hữu lòng bé xíu 26m, lòng to hơn lòng bé xíu 8m, lòng bé thêm hơn độ cao 6m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 70,5kg thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc bên trên thửa ruộng cơ ?

4. Viết số tương thích vô điểm chấm.

Cho hình chữ nhật ABCD sở hữu những độ cao thấp như hình vẽ mặt mũi :

Diện tích phần đang được tô đậm của hình chữ nhật là………… cm2

Bài giải

1.

Diện tích hình thang dù trống không loại nhất :

 \(S = {{\left( {15 + 10} \right) \times 12} \over 2} = 150c{m^2}\)

Diện tích hình thang dù trống không loại nhì :

 \(S = {{\left( {{4 \over 5} + {1 \over 2}} \right) \times {2 \over 3}} \over 2} = {{13} \over {30}}{m^2}\)

Diện tích hình thang dù trống không loại phụ vương :

 \(S = {{\left( {1,3 + 1,8} \right) \times 0,6} \over 2} = 0,93d{m^2}\)

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 \({4 \over 5}m\)

Xem thêm: điện hóa trị là gì

\({1 \over 2}m\) 

\({2 \over 3}m\) 

\({{13} \over {30}}{m^2}\) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2

2.

Bài giải

a. 20m2 = 2000dm2

Chiều cao hình thang :

 \({{2 \times 2000} \over {55 + 45}} = 40\,\left( {dm} \right)\)

b. Gọi lòng rộng lớn, lòng nhỏ, độ cao, diện tích S của hình thang theo thứ tự là: a; b; h; S

\(S = {{a + b} \over 2} \times h \Rightarrow {{a + b} \over 2} = S:h\)

Trung bình nằm trong nhì lòng của hình thang là:

\(  7:2 = 3,5\,\left( m \right)\)

Đáp số : a. 40dm ; b. 3,5m

3.

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = trăng tròn (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

 \({{\left( {34 + 26} \right) \times 20} \over 2} = 600\,\left( {{m^2}} \right)\)

600m2 vội vàng 6 phen 100m2

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ :

\(6 \times 70,5 = 423\) (kg)

Đáp số : 423 kg

4.

Chiều cao của tam giác vì thế chiều rộng lớn hình chữ nhật là 4cm.

Cạnh lòng của tam giác :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần tô đậm là :

4 ⨯ 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem thêm: pha nha hang xom 2

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.