voi thu nhat chay day ho sau 2 gio

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhất chảy được là:

1÷2=$\frac{1}{2}$ (hồ)

Bạn đang xem: voi thu nhat chay day ho sau 2 gio

Mỗi giờ vòi vĩnh loại nhì chảy được là:

$\frac{1}{3}$ × $\frac{1}{2}$ = $\frac{1}{6}$ (hồ)

Mỗi giờ vòi vĩnh loại tía chảy được là:

1÷4=$\frac{1}{4}$ (hồ)

Mỗi giờ cả 3 vòi vĩnh chảy được là:

$\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{6}$ + $\frac{1}{4}$ = $\frac{11}{12}$ (hồ)

Xem thêm: Jun 88

Nếu hồ nước đem $\frac{2}{5}$ nước người tớ tiếp tục hé 3 vòi vĩnh trong:

(1-$\frac{2}{5}$ ) ÷ $\frac{11}{12}$ = $\frac{36}{55}$ (giờ)

Đáp số:..

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: hoạt hình anime hay

4.4

5 vote